Home About Browse Search
Svenska


Årevall, Josefin, 2017. Tiderna förändras : en diskursiv analys av naturvård, förvaltning och lokala initiativ i Älvdalen. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I uppsatsen undersöks hur olika diskurser har artikulerats i dialogprocessen
Pilotprojekt Drevfjällen i Älvdalens kommun. Processen initierades 2011 av
Länsstyrelsen i Dalarna till följd av lokalbefolkningens och lokala
näringsidkares krav på större lokal delaktighet i revideringen av
skötselplanen för Drevfjällets naturreservat. Reservatet sträcker sig över en
yta på 33 231 hektar och är ett populärt friluftsområde för både
lokalbefolkning, turister och näringsidkare. Uppsatsens syfte är att bidra till
förståelsen för hur diskurser formuleras på lokal nivå vid konflikter om hur
naturresurser ska nyttjas och förvaltas. Med utgångspunkt i fallstudien av
den pågående processen i Dalarnas län förs en diskussion om vilka
antaganden lokala naturvårdsdiskurser bygger på, vem eller vilka som
gynnas eller missgynnas av naturvårdens diskurser. Uppsatsen undersöker
hur olika diskurser konstrueras och beskriver hur lokala naturvårdsdiskurser
tävlar om tolkningsföreträde och hur tillfälliga låsningar av begrepps
innebörder får reella konsekvenser för olika aktörers subjektspositioner.
Studiens empiriska material är baserat på minnesanteckningar, artiklar,
intervjuer och deltagande observation.

,

The paper examines how different discourses have been articulated in the
dialogue process, Pilotprojekt Drevfjället in Älvdalen's municipality. The
process was initiated in 2011 by the County Administrative Board of
Dalarna as a result of demands from the local population and the local
traders for greater local participation in the revision of the management plan
for the nature reserve of Drevfjället. The reserve is 33,231 hectares and is a
popular recreation area with claims of use from both locals, tourists and
traders. The purpose of this paper is to contribute to greater understanding of
how discourses are formulated at a local level in conflicts about natural
resources. Based on the case study of the dialogue process in Dalarna, I want
to analyze which assumptions local discourses are based upon, and which
groups benefit from such discourses and which do not. The research
questions are based on a discourse theory approach and aims to explore how
discourses are constructed using different assumptions and nodal points; as
well as the way in which local conservation discourses compete and
temporarily fix the conceptual meanings and how these meanings are
affecting the subject positions of different groups. The study's empirical
material is based on memos, articles, interviews and observation.

Main title:Tiderna förändras
Subtitle:en diskursiv analys av naturvård, förvaltning och lokala initiativ i Älvdalen
Authors:Årevall, Josefin
Supervisor:Sandström, Emil
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lokal förvaltning, lokal delaktighet, naturvård, diskursanalys, Drevfjället, Älvdalsdelegationen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6448
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6448
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2017 08:42
Metadata Last Modified:26 Jun 2017 08:42

Repository Staff Only: item control page