Home About Browse Search
Svenska


Bladfält, Linda, 2010. Konflikt mellan friluftsliv och naturvård : en studie av friluftslivets påverkan på naturreservatet Björnön, Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Tio procent av Sveriges yta är idag skyddad i naturvårdssyfte, huvudsakligen i form av Natura 2000-områden, naturreservat och nationalparker. Största arealen utgörs av naturreservat (Naturvårdsverket 2005c).

Många gånger är den biologiska mångfalden huvudsyftet vid inrättandet av ett skyddat område, men syftet kan även vara att ge besökaren möjlighet att uppleva mer opåverkad natur. Friluftsanordningar inom ett naturområde bör vara väl planerade då de ska tillgodose flera olika syften för besökaren. De ska underlätta rörelse, orientering och vistelse i naturen. De ska också bidra med att styra besökaren bort från känsliga områden för att undvika slitage och störning samtidigt som de ska berika upplevelsen av naturområdet för besökaren. (Naturvårdsverket 2007e).

I takt med att naturområden blivit alltmer tillgängliga och intresset ökat för naturturism och friluftsliv, ökar också behovet av att kontrollera och hantera den påverkan som en ökad besöksfrekvens ger upphov till. Syftet med arbetet var att studera huruvida naturvården och friluftslivet kan kombineras inom ett område utan att negativt påverka varandra.
Förslag till förvaltare att hantera balansen mellan dessa har arbetats fram inom naturreservatet Björnön, Västerås i Västmanlands län.

Litteraturstudien har visat att det saknas relevant forskning inom vissa områden, såsom djurlivets påverkan av ökat friluftsliv (Petterson 2006). Den forskning som tidigare bedrivits och den litteratur jag funnit härstammar huvudsakligen från Nordamerika. Förutsättningar och möjligheter att utöva friluftsliv förändras i takt med samhället, och ny kunskap efterfrågas. En åtgärd från svensk sida är det nationella forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” som startades 2006 med huvudmål att ge bättre kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige. Vem som ägnar sig åt olika former av friluftsliv, varför och vilka effekter det medför på individ, natur och samhälle vet vi idag inte tillräckligt om.

Tvärvetenskaplig kunskap om hur natur för friluftsliv ska planeras, förvaltas och utvecklas är därför en viktig del i dagens naturvårdsarbete.

Björnöns besöksfrekvens är idag ojämn då de flesta besökare endast uppehåller sig på den norra delen där också de flesta aktivteter finns. Genom att anlägga grillplatser utmed den södra Björnöns västra sida, restaurera befintliga motionsspår, anlägga en mountainbikebana samt sammanlänka naturreservatet med kulturreservatet Gäddeholm på andra sidan Hässlösundet, balanseras den ojämna besöksfrekvensen. Fler förslag till skötsel och restaureringsarbeten inom naturreservatet presenteras i rapporten med fokus på den balans mellan friluftsliv och naturskydd som krävs för att undvika konflikter dem emellan.

Main title:Konflikt mellan friluftsliv och naturvård
Subtitle:en studie av friluftslivets påverkan på naturreservatet Björnön, Västerås
Authors:Bladfält, Linda
Supervisor:Lagerlöf, Jan
Examiner:Redbo-Torstensson, Peter
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2010:07
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:friluftsliv, naturvård, skötselplan, naturreservat, friluftsanordningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-947
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-947
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Jan 2011 10:07
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics