Home About Browse Search
Svenska


Link, Mikk, 2010. The influence of Natura 2000 on Estonian forestry. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Natura 2000 is an European-wide nature conservation network consisting of habitats and species in need
of special care. Estonia, as all the other member states has committed to ensure the favourable
conditions of those habitats and species listed in Directives of Natura 2000. Estonia is forest rich country,
where forests cover around 51 % of total land area. Besides being fairly rich in biodiversity, Estonian
forests are also rather important from economic perspective. The presence of those characteristics of
Estonian forests offers great interest to research.
This study aims to find out whether the implementation of Natura 2000 has had impact on Estonian
forestry. To be able to fulfil the objectives the study used media content analysis, geo-analysis and
interviews.
The forests designated to Natura 2000 cover 18 per cent of total forest area. 42 % of those forests are
strictly protected and 58 % are protected with various management restrictions. Around 77 % of Natura
forests are state owned and 23 % in private ownership. The biggest impacts of Natura 2000 were found
to be the expansion of protected forests area, loss of timber resource, increasing management
restrictions, damaging of property rights of private forest owners and increasing power of nature
conservation. It was also found that the decision-making power throughout Natura process was in the
hands of environmental institutions, such as the Ministry of Environment, the Environmental Board and
the Estonian Fund for Nature.

,

Üleeuroopaline looduskaitse võrgustik Natura 2000 koosneb kaitset vajavatest liikidest ja elupaikadest.
Nii nagu teised Euroopa Liidu liikmesriigid on ka Eesti lubanud tagada Natura loodus- ja linnudirektiivis
märgitud liikidele ja elupaikadele soodsa seisundi säilimise. Eesti on metsarikas riik, kus mets katab ligi
51% maismaast. Peale rikka loodusliku mitmekesisuse omavad Eesti metsad ka suurt majanduslikku
väärtust. Majandusliku ja loodusliku väärtuse tasakaal pakub aga suurt huvi teadusele.
Antud töö eesmärk on selgitada välja kas Natura 2000 rakendamine on mõjutanud Eesti metsandust.
Eesmärgini jõudmiseks on töös kasutatud meedia ja geo-analüüsi ning intervjuusid.
Natura 2000 võrgustiku piiresse jäävad metsad moodustavad 18% kogu metsamaast. 42% nendest on
rangelt kaitstud metsad ning ülejäänud on kaetud erinevate majanduspiirangutega. Umbest 77% Natura
metsadest kuulub riigile ja 23% on eraomandis. Suurimad Naturaga kaasnenud mõjud on kaitstavate
metsade osakaalu suurenemine, puiduresursi vähenemine, suurenenud majanduslikud piirangud,
erametsaomanike õiguste kahjustamine ja looduskaitsjate mõjuvõimu suurenemine. Töö käigus leiti veel,
et Natura 2000 protsessi vältel oli otustustamise võim eelkõige keskkonnakaitseliste organisatsioonide
käes, nagu Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, ja Eestimaa Looduse Fond.

Main title:The influence of Natura 2000 on Estonian forestry
Authors:Link, Mikk
Supervisor:Brukas, Vilis
Examiner:Sallnäs, Ola
Series:Master thesis / SLU, Southern Swedish Forest Research Centre
Volume/Sequential designation:153
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM001 Euroforester - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Natura 2000, nature conservation, estonian forestry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-470
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-470
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:14 Sep 2010 06:50
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics