Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Tilda, 2018. Från skogsbrand till turism : en studie om besöksnäringen efter skogsbranden i Västmanland 2014. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag sätter klimatförändringar allt större avtryck i Sverige. Perioden för förhöjd brandrisk har förlängts, vilket har skapat förutsättningar för att allt större skogsbränder kan bli aktuella i Sverige. Sommaren 2014 ägde den största skogsbranden i svensk nutidshistoria rum i Västmanland. Denna skogsbrand ödelade ett område på cirka 14 000 hektar mark och blev ett startskott till den ström av turister som idag besöker brandområdet. Idag visar forskning på att turism på landsbygden kan gynna samhällen i form av fler arbetstillfällen och nyinflyttning. Uppsatsens syfte är att undersöka hur boende och verksamma i skogsbrandens närområde uppfattar den besöksnäring som idag äger rum i brandområdet, särskilt i naturreservatet Hälleskogsbrännan. Undersökningen är gjord utifrån kvalitativa metoder i form av sju intervjuer där invånarnas egna berättelser stått i fokus, vilket har gett en inblick i om turismens effekter satt avtryck på närområdet. Analysen har utgått utifrån två teoretiska begrepp i form av platsidentitet och turistens beskådande. Begreppen har skapat förutsättningar för att få en djupare förståelse för hur turismen beskrivs i området, på vilket sätt invånarnas platsidentitet påverkar synen på besöksnäringen och hur invånarna tror att den framtida besöksnäringen kommer att se ut i brandområdet. Resultatet av studien har visat på att den besöksnäring som äger rum idag uppfattas som positiv på grund av att det finns en tro på att skogsbranden kan ge något tillbaka till bygderna i närområdet. Det finns en känsla av att allt fler människor rör sig i de omkringliggande orterna, vilket har skapat förutsättningar för fler entreprenörer att starta upp nya verksamheter. Den allt mer positiva uppfattningen av turismen grundar sig i vilken avsikt turisten besöker brandområdet. Idag besöker färre turister området med avsikt att beskåda någon annans olycka. Ur ett framtidsperspektiv finns en uppfattning om att turismen kommer att avta när det inte längre går att se katastrofen som ett resultat av att skogen växer upp och blir vad många kallar en ”djungel”

Main title:Från skogsbrand till turism
Subtitle:en studie om besöksnäringen efter skogsbranden i Västmanland 2014
Authors:Magnusson, Tilda
Supervisor:Ångman, Elin and Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hälleskogsbrännan, skogsbrand, landsbygdsutveckling, turism, platsidentitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9694
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9694
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest injuries and protection
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:07 Sep 2018 09:02
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics