Home About Browse Search
Svenska


André, Hanna and Bondesson, Agnes, 2014. Hur en ökad marktemperatur påverkar fotosyntes och markrespiration i en boreal skog. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

During the year of 2008, a powerful earthquake hit the southern part of Iceland, which changed the geothermal conditions in the area around the city of Hveragerdi. Elevated soil temperatures in a nearby forest plantation have contributed to a unique opportunity for researchers to study how an increased soil temperature affects the boreal forest ecosystem, something that partly can be connected to the climate changes which are happening today. The boreal forest is representing a carbon sink and a buffert for the emissions that occurs. Changes in this ecosystem will for that reason contribute to major impact for the global carbon cycle. To study the impact of how elevated soil temperatures affects different processes in a plantation of Sitka spruce, studies were made on the photosynthesis of the trees and the respiration from the soil. One aim of the studies was to get indications for how the boreal forest ecosystem may look like in the future and how its role as a carbon sink will change. The soil respiration and the photosynthesis of the trees were measured at different temperature levels in the soil. According to the results, the ability to capture carbon dioxide in the trees increased up to +3oC, of which it thereafter decreased. On the other hand, in the soil ecosystem an increase in respiration was measured as a response of elevated temperature. In total, the soil ecosystem constituted a source of carbon dioxide.

Conclusions from the measurements of photosynthesis and soil respiration indicated that the boreal forest probably will continue as a sink in the future, depending though on how big the increase in soil temperature will be. If our results can be generalized for what will happen when soil temperature increases in the boreal forest, it will strongly depend on how big the increase in average temperature will be. This will determine if the boreal forest in the future will continue to be a carbon sink or not. The role of the boreal forest as a carbon sink can therefore affect the global climate changes in a negative way at an increased soil temperature. The concentration of carbon dioxide will then increase even faster in the atmosphere.

,

Under våren 2008 drabbades södra Island av en kraftig jordbävning som förändrade de geotermiska förhållandena i området kring staden Hveragerdi. Förhöjda marktemperaturer i
en närbelägen skogsplantering har bidragit till ett unikt tillfälle för forskare att studera hur ökad marktemperatur påverkar den boreala skogens ekosystem, något som delvis kan kopplas till dagens klimatförändringar. Den boreala skogen utgör idag en kolsänka och bidrar därför till en buffert för de koldioxidutsläpp som sker. En förändring i dess ekosystem skulle få stora konsekvenser för den globala kolcykeln. För att studera hur höjda marktemperaturer påverkar olika processer genomfördes studier av trädens fotosyntes och skogsmarkens respiration i
undersökningsområdet. Ett syfte med undersökningen var att ta fram indikationer för hur den boreala skogens ekosystem kan se ut i framtiden och hur dess roll som kolsänka kan
förändras. Markrespirationen och trädens fotosyntes mättes vid olika förhöjda temperaturnivåer i marken. Enligt de resultat som tagits fram ökade trädens förmåga att binda
in koldioxid upp till +3oC, varpå den därefter minskade. I markens ekosystem syntes däremot en tydlig ökning i respiration till följd av höjd marktemperatur. Totalt sett utgjorde markens ekosystem en källa till koldioxid. Genom att dra slutsatser utifrån resultaten från de genomförda fotosyntes-, och respirationsmätningarna kunde det konstateras att planteringen av Sitkagran troligtvis utgjorde en svagare kolsänka vid en temperaturökning på mer än +3oC.

Om resultaten från detta försök kan generaliseras för den boreala skogen i ett varmare klimat, beror förändringen på hur kraftig ökningen i temperatur blir. Detta avgör i sin tur om skogen fortsätter att utgöra en sänka eller ej. Den boreala skogens viktiga roll som kolsänka kan därigenom minska, något som då skulle påverka de globala klimatförändringarna negativt. Koldioxidhalten skulle då öka ännu snabbare i atmosfären.

Main title:Hur en ökad marktemperatur påverkar fotosyntes och markrespiration i en boreal skog
Authors:André, Hanna and Bondesson, Agnes
Supervisor:Strömgren, Monika and Sigurdsson, Bjarni. D. and Bjarnardottír, Brynhildur
Examiner:Freeman, Michael
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2014:12
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:klimatförändringar, växthuseffekten, boreal skog, fotosyntes, markrespiration, koldioxid, marktemperatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3999
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3999
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Nature conservation and land resources
Soil biology
Language:Swedish
Deposited On:26 Nov 2014 15:39
Metadata Last Modified:26 Nov 2014 15:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics