Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Per, 2016. Hygge nära eller långt från tätort : en studie i hur hyggen runt Umeås tätort förändras beroende på avstånd. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige ligger 4,3 % av den svenska skogsmarken inom 5 km till en tätort med mer än 10 000 invånare. Den används för bland annat rekreation och kan ha en positiv inverkan på hälsan. Samtidigt kan konflikt väckas när åtgärder görs i tätortsnära skog. I detta arbete undersöks om hyggen blir fler och större beroende på vilket avstånd från Umeås tätort de befinner sig på. Genom en skogsmask, framställd av Metria, har hyggen från Umeås tätortsnära skog tagits ut och analyserats för att se om det finns något samband. Dessutom har data kompletterats med information från Skogsstyrelsen avverkningsregister.
Resultatet visade att det inte fanns något signifikant samband mellan hyggenas antal och storlek beroende på avstånd. Däremot var total arealen hygge störst i de yttre zonerna. Anledningen till detta resultat skulle kunna vara att det ligger många mindre tätorten runt om Umeå eller på grund av kvaliteten på indata. Resultatet tyder på att Umeå kommun inte har någon plan att sköta de tätortsnära skogarna annorlunda.

,

In Sweden 4,3 % of the Swedish forest is located within 5 km of a urban area with more than 10 000 citizens. It’s used for recreational purposes and can have a positive effect on the public health. At the same time management in the urban forest can create a conflict. I this paper the size and numbers of clear cuts is studied whether they increase with distance to the urban area of Umea. By using a forest mask, created by Metria, clear cuts for Umea have been selected and analyzed to recognize if there is a correlation. Also data have been complemented with information from the felling register of the Swedish Forest Agency.
The result showed that there weren’t a significant correlation between size and numbers depending on the distance. Though the total area of clear cuts were greater in the outer zones. The reasons why the result turned out as it did can be that there are a lot of smaller urban areas around Umea or because of the quality of the input data. The result implies that the municipality of Umea doesn’t have a plan to manage the urban forest differently.

Main title:Hygge nära eller långt från tätort
Subtitle:en studie i hur hyggen runt Umeås tätort förändras beroende på avstånd
Authors:Nordin, Per
Supervisor:Dolling, Ann
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:24
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:hygge, tätortsnära skogsbruk, storlek, antal, avstånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6200
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6200
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2017 14:37
Metadata Last Modified:03 Feb 2017 11:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics