Home About Browse Search
Svenska


Lindholm, Jenny, 2018. Wild animal selfies : det nya turistfenomentes påverkan på välfärd och bevarande av bengalisk tiger, Panthera tigris tigris, och brunhalsad tretåig sengångare, Bradypus variegatus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
574kB

Abstract

Wild animal selfies är ett relativt nytt fenomen som under senare år växt explosionsartat. Tack vare sociala medier kan vi nu dela med oss av information till hela världen och många eftersträvar nu den positiva respons som råder för bilder som är tagna på en själv där man håller ett vilt djur som fotorekvisita.

Det här arbetet syftar till att undersöka huruvida välfärden och bevarandet för den bengaliska tigern, Panthera tigris tigris, som hålls i fångenskap i Asiens tigerparker samt den vilda brunhalsade tretåiga sengångarna, Bradypus variegatus, som återfinns i Sydamerikas regnskog, påverkas av denna nya turistaktivitet. Hur ser framtiden ut och skiljer de sig nämnvärt från varandra?

Som djurhållningen ser ut idag är välfärden för båda arterna undermålig. Sengångarna är svåra att hålla i fångenskap och även om de fångas från det vilda och endast hålls i kortare perioder är det troligt att många individer dör. Tigrarnas miljö brister på flertalet punkter, däribland saknar de ofta tillräckligt stora utrymmen och tillgång till rätt diet, vatten och berikning. Interaktionen och närkontakten som uppstår under fotograferingstillfället bidrar även den ökad stress hos de båda djurslagen.

Ingen av attraktionerna har heller någon positiv effekt på bevarandet av arten. Problemet är som störst hos de utrotningshotade bengaliska tigrarna eftersom de individer som avlas fram i parkerna antingen är hybrider eller saknar genetisk diversitet. Sengångarna är inte lika utsatta och eventuell bevarandeproblematik kan endast bli bekymmersamt om handeln fortsätter.

Många turister är inte medvetna om de negativa konsekvenser som deras besök innebär för djuren. Information, lagstiftning och sociala medier är dock effektiva verktyg som i framtiden bör användas för att kontrollera fenomenet. Andra typer av djurturism, exempelvis safari, skulle också kunna vara ett bättre alternativ för de drabbade djurslagen.

,

Wild animal selfies is the new animal tourism phenomena which have grown incredibly fast during the latest couple of years. Thanks to social media, we can now share information to the whole world, and many now strive for the positive response for images that have been taken with a wild animal as photo props.

This essay aims to investigate how this new tourism industry affect the animal welfare and conservation of two of the most commonly used animals: The Bengal tiger, Panthera tigris tigris, that are bred in tiger parks in Asia and the brown throated three toed sloths, Bradypus variegatus, which are taken from the rainforests in South America. How does the future look like and are there any differences between the species?

The animal welfare is concluded to be poor for both species. It is difficult to keep sloths in captivity and it is suspected that many of the captured individuals die in a short period of time. The tigers can often not fulfil basic needs and are suffering greatly in captivity. The interaction with humans during the photographs does also induce stress to both animal species.

None of the attraction has a positive effect on the conservation of either species. The tigers are the ones that are most affected due to their endangered status and deficient genetic diversity. The conservation of the sloth is not a concern for now, but this could possibly change in the future if the illegal trade continues.

Many of the tourists are not aware that their visits affect the animals negatively. Legislations, social media and information could however be powerful tools to change this. Other types of animal tourism could also be promoted as a better option that satisfy both the needs of humans and animals.

Main title:Wild animal selfies
Subtitle:det nya turistfenomentes påverkan på välfärd och bevarande av bengalisk tiger, Panthera tigris tigris, och brunhalsad tretåig sengångare, Bradypus variegatus
Authors:Lindholm, Jenny
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:56
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:wild animal selfie, djurturism, bevarande och välfärd, brunhalsad tretåig sengångare, bengalisk tiger, djur som fotorekvisita
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10119
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10119
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2019 09:13
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics