Home About Browse Search
Svenska


Peterson, Ylva, 2009. Ett vattendrags väg genom tid och landskap : Höje å. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Water is a vital element and also enriches the experience of landscapes. It is naturally in constant movement and change but also exposed to the hands of man. In this paper two stretches of water is described through landscape and time in correlation between development and the experience of the watercourse Höje-å in the rural parts of southern Sweden. The intention is to investigate how Höje-å has changed over time and also how it is experienced in the surrounding landscape. With the help of literary studies the history of Höje-å have been described and through the course of field-studies the experience of two different areas along the watercourse.

The biggest changes of Höje-å and its surrounding area have taken part during the last two centuries. Parcelling reforms in the 18th and 19th century was the start of a development that would come to shape today’s landscape. Demands of a more effective agriculture led to straightening and drainage of wetlands and watercourses. This had a large impact on Höje-å. More recently changes in the opposite direction can be seen. In 1990 an environmental project started which aimed to reduce high levels of nitrogen and phosphorus that was found in Höje-å by recreating and constructing new ponds and wetlands along the watercourse.

The changes, which have taken place, make a difference in the experience of the watercourse. By travelling along two different stretches two different experiences can be described. Along one of the stretches big changes has been made whereas the other has been left virtually untouched. Differences are obvious however similarities can be found. On both locations the watercourse is an element of variation and abruption of the landscape and makes it accessible. This is a feature not to be neglected in a landscape shaped by agriculture.

Vatten är ett livsnödvändigt element och även något som berikar upplevelsen av landskapet. Det befinner sig naturligt under ständig rörelse och förändring, men även under mänsklig påverkan. I uppsatsen beskrivs ett vattendrags väg genom tid och landskap, med utvecklingen och upplevelsen av Höje å i det skånska jordbrukslandskapet. Syftet är att undersöka hur Höje å har förändrats med tiden samt hur ån upplevs i det omkringliggande landskapet. Med hjälp av litteraturstudier har historien bakom Höje å beskrivits och genom egna vandringar beskrivs upplevelsen av två olika karaktärer längs med ån.

De största förändringarna av Höje å och det omkringliggande landskapet har skett de senaste 200 åren. Skiftesreformerna på 1700- och 1800-talen blev början på en utveckling som skulle komma att forma dagens landskap. Krav på ett effektivare jordbruk ledde till dikning och torrläggning av våtmarker och vattendrag. Detta drabbade Höje å hårt. På senare år kan man däremot se en utveckling i motsatt riktning. 1990 startades ett miljöprojekt där man ville reducera de höga kväve- och fosfor halter som då fanns i Höje å genom att återskapa och anlägga nya dammar och våtmarker utmed ån.

De förändringar som skett spelar roll för upplevelsen av ån. Genom att vandra längs med två olika sträckor kan två olika upplevelser beskrivas. Längs med den ena sträckan har stora förändringar skett medan den andra sträckan i större utsträckning är oförändrad. Skillnaderna är tydliga, men även likheter finns. På båda platserna utgör ån ett inslag av variation och ett avbrott i landskapet samt tillgängliggör en del av det. En egenskap som inte bör underskattas i ett av jordbruk starkt präglat landskap.

Main title:Ett vattendrags väg genom tid och landskap
Subtitle:Höje å
Authors:Peterson, Ylva
Supervisor:Ahlklo Klintborg, Åsa
Examiner:Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Vattendrag, landskap, jordbrukslandskap, upplevelser, förändringar, utdikningar, torrläggningar, dammar, våtmarker, Höje å, Skåne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-80
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-80
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Nature conservation and land resources
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2009 07:11
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics