Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Erik, 2010. Hunter demography, trends and correlates of hunting participation in Sweden. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
241kB

Abstract

The concerning issue of declining number of hunters in North America is also apparent in Europe and Sweden. When the bulk of research found on human dimensions and hunting participation has almost exclusively been done in the United States, this report seeks to add to the needed knowledge on a national level focusing on the causes of hunter declines related to social factors within Sweden. Using hunter data reaching from commune, county to National level, this report describes the correlation between a number of variables and the hunting participation in Sweden.
The typical Swedish hunter lives in an area with low population density, the person usually has higher education, the living situation is stable with no recent moving and there is relatively good access to forest land. Persons with weaker connection to the Swedish culture such as foreign citizens, people with foreign background and people born outside “the Nordic countries” are less likely to start hunt or participate in hunting.
A strong relationship was found between the favorite game, moose (Alces alces), and the amount of hunters participating in the hunting. Merged with the quantity of roe deer (Capreolus capreolus) and wild boar (Sus scrofa) it gives a reliable estimation of the amount of hunters likely to participate in a given year.

,

Det bekymmersamma faktumet att antalet jägare minskar i Nordamerika är också ett gällande faktum för Europa och Sverige. Då merparten av all forskning gällande jägardemografi och jaktdeltagande är gjord i USA försöker denna rapport att utöka den välbehövda kunskapen inom området med fokus på situationen i Sverige. Med hjälp av data över antalet jägare från kommun-, läns- och nationellnivå belyser rapporten sambandet mellan ett antal variabler och jaktdeltagandet i Sverige.
Den typiske jägaren i Sverige bor i ett område med låg befolkningstäthet, personen har vanligtvis någon form av högre utbildning, boendesituationen är stabil och innefattar inga nyliga omflyttningar och personen har relativt god tillgång till skogsmark. Sannolikheten att börja jaga eller deltaga i jakt är lägre hos personer som har svagare band till den svenska kulturen såsom utländska medborgare, folk med utländsk bakgrund och folk födda utanför norden.
Det finns ett starkt samband mellan det högt uppskattade villebrådet, älg, och antalet jägare som deltar i jakt under ett givet år. Sammanfogade avskjutningsdata av älg, rådjur och vildsvin kan användas som ett relativt tillförlitligt hjälpmedel för att uppskatta antalet jägare under ett givet år.

Main title:Hunter demography, trends and correlates of hunting participation in Sweden
Authors:Lindberg, Erik
Supervisor:Ericsson, Göran
Examiner:Sandström, Camilla
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2010:2
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:demography, trends, participation, hunting, Sweden, human dimensions, hunter decline, social factors, foreign, harvest, moose, game
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-348
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:25 Mar 2010 08:41
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics