Home About Browse Search
Svenska


Boman Lindkvist, Kajsa, 2018. Trädgårdsväxter på rymmen : en studie av åtgärder för att begränsa spridningen av fyra invasiva främmande växtarter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Invasiva främmande växter är ett växande globalt problem som innebär ett hot mot biologisk mångfald, kan ge ekonomiska konsekvenser och i vissa fall hälsoproblem för människor. Från början var en del av växterna uppskattade trädgårdsväxter som efterhand letat sig ut från trädgårdar och parker till den omgivande naturen, där några blivit så framgångsrika att de konkurrerar ut inhemsk vegetation. För att ta reda på vilka växtarter som bedöms som mest problematiska i Sverige och vilka bekämpningsåtgärder som används har kvantitativa intervjuer genomförts med ett antal kommuner. I kandidatarbetet presenteras fyra växtarter som används eller har använts som trädgårdsväxter och som bedöms som invasiva i Sverige: parkslide, Fallopia japonica, jätteloka, Heracleum mantegazzianum, vresros, Rosa rugosa och jättebalsamin, Impatiens glandulifera. Några av slutsatserna är: att ett samordnat åtgärdsprogram för bekämpning av invasiva främmande växter bör utformas, bekämpning av invasiva främmande växter är kostsam och ekonomiska resurser efterfrågas av de kommuner som intervjuats samt att det är viktigt att kunskapen om växternas livscykel och reproduktion är hög så att bekämpningsåtgärderna blir effektiva.

,

Invasive alien plant species constitutes a growing global problem as a threat to biodiversity, can have major economic effects and in some cases health problems for humans. From the beginning some of the plants were appreciated garden plants that have now spread in the surrounding area and is growing invasively. To find out which plant species are considered the most problematic in Sweden, quantitative interviews have been conducted with a number of municipalities. In this study the plant species presented, all used or have been used as garden plants are all considered invasive in Sweden: Japanese knotweed, Fallopia japonica, Giant hogweed, Heracleum mantegazzianum, Japanese rose, Rosa rugosa and Himalayan balsam, Impatiens glandulifera. Some of the conclusions are: that a coordinated action program for the control of invasive alien plants should be designed, the control of invasive alien plants are costly and economic resources are being demanded by the municipalities interviewed, and it is important that knowledge about the plants life cycle and reproduction is high so that the pest control becomes effective.

Main title:Trädgårdsväxter på rymmen
Subtitle:en studie av åtgärder för att begränsa spridningen av fyra invasiva främmande växtarter
Authors:Boman Lindkvist, Kajsa
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:parkslide, Fallopia japonica, jätteloka, Heracleum mantegazzianum, vresros, Rosa rugosa, jättebalsamin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9430
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9430
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2018 11:46
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics