Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Johanna, 2017. Bevarandet av vitryggig hackspett i Sverige : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
589kB

Abstract

Vitryggig hackspett är rödlistad i Sverige som akut hotad. Under år 2017 är ämnet
högaktuellt då det nya åtgärdsprogrammet för arten ska släppas. Denna litteraturstudie
behandlar följande frågor ur ett ekologiskt perspektiv: Varför tog det sju år
att upprätta ett nytt åtgärdsprogram för vitryggig hackspett? Varför är den vitryggiga
hackspetten utrotningshotad i Sverige? Hur ser artens framtid ut? Vad bör
göras för att åter stärka populationen? Jag har begränsat mig till att titta på den
svenska populationen och uppsatsen är till stor del baserad på åtgärdsprogrammen
från åren 2005-2008 och 2017-2021. I samband med uppsatsen skickades det ut ett
intervjuformulär till betydande aktörer inom ämnet.

Slitningar inom Naturvårdsverket har fördröjt det nya åtgärdsprogrammet.
Vitryggig hackspett har drabbats hårt av ett effektiviserat skogsbruk, som fragmenterat
artens livsmiljöer. Framtiden för arten är oviss, antingen försvinner den helt
från Sverige eller också räddas den kvar. För att åter få tillbaka bestånden krävs det
skydd och återskapande av biotoper.

,

The white-backed woodpecker is red listed in Sweden as critically endangered.
During the year 2017, the subject is highly relevant as the new action program for the species is to be released. This literature study addresses the following questions
from an ecological perspective: Why did it take seven years to establish a new species action plan for white-backed woodpeckers? Why is the white-backed woodpecker
endangered in Sweden? How does the future of the species look? What should be done to rebuild the population? I have limited myself to look at the Swedish population and the essay is largely based on the action programs from 2005-
2008 and 2017-2021. In connection with the essay, an interview form was sent to significant actors in the subject.

Wearing’s within the Swedish Environmental Protection Agency having delayed
the new action program. The white-backed woodpecker has been severely affected
by a more effective forestry, which fragmented the habitats of the species. The
future of the species is uncertain, either it completely disappears from Sweden or
rescues. In order to regain the population, it is necessary to protect and restore biotopes.

Main title:Bevarandet av vitryggig hackspett i Sverige
Subtitle:en litteraturstudie
Authors:Eriksson, Johanna
Supervisor:Josefsson, Jonas
Examiner:Pärt, Tomas
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2017:9
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:vitryggig hackspett, bevarande, Sverige, akut hotad art, åtgärdsprogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6456
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6456
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2017 12:49
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 12:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics