Home About Browse Search
Svenska


Sahlin, Sara, 2018. Jakt och slakt av hägnat vilt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
500kB

Abstract

Jakt och slakt av hägnat vilt är ett studentarbete skrivet med fokus på välfärd vid jakt och slakt, men arbetet tar även upp aktuell information kring antal hägn och vanligaste djurslaget i Sverige idag. Information att tillgå om detta ämne är sparsamt och statistiken med avseende på antal hägn uppdateras ständigt. I Sverige har vi idag över 260 aktiva hjorthägn och ännu fler hägn som håller andra djurslag. Vilthägn kan användas för flera olika ändamål och ger därför ett brett spektrum av hägntyper i olika länder. Som hägnhållare är det viktigt att tänka på att hägnet är korrekt utformat för att passa det djurslag som ska hållas. Djuren ska dessutom ha daglig tillsyn och stödutfodring om detta behövs. Vissa typer av hägnat vilt såsom hjort, mufflon och älg, ingår dessutom i tuberkulosprogrammet. Programmet är obligatoriskt och innebär att länsstyrelsen utför kontroller, att journalföring och årsrapporter görs om hägnet för att kunna spåra eventuell smitta samt att besiktning vid slakt utförs med avseende på tuberkulossymtom om köttet är ämnat för försäljning.

Syftet med hägn kan exempelvis vara köttproduktion. Hägnat vilt kan även betraktas som frilevande vilt, vilket innebär att det får jagas enligt bestämmelserna i jaktförordningen. Regelverket kring hygien och besiktning av köttet styrs av huruvida hägnhållaren ska konsumera köttet i det egna hushållet alternativt leverera små mängder kött direkt till konsument och detaljhandel eller om hägnhållaren ska sälja köttet vidare. Vid jakt/slakt för eget bruk krävs ingen officiell besiktning men om köttet ska ut på marknaden gäller samma hygien- och besiktningskrav som för motsvarande tamboskap. Dessutom krävs ett intyg från jägaren/skytten på att djuret inte visat tecken på sjukdom om viltet jagats.

Vid slakt kan djuret antingen slaktas i hägnet eller transporteras till ett slakteri på annan plats. Sådan transport är ett stressmoment som påverkar djurvälfärden. Att hägnat vilt transporteras till slakt är ovanligt i Sverige och den mesta slakten sker i hägnet. Djuret fixeras och bedövas med bult, el eller kulvapen och därefter sker avblodning följt av besiktning.

Vilket avlivningssätt som föredras ur en välfärdssynpunkt beror mycket på jägaren/slaktaren och hur denne utför jakten/slakten. Risken för skadeskjutning är stor vid jakt men om allt går som det ska kan jag tycka att detta är den minst stressande metoden då djuret slipper hanteras, eventuellt transporteras och fixeras. Slakt är däremot en mer kontrollerad metod och risken för att något ska gå fel är mindre eftersom miljön är mer kontrollerad och förhoppningsvis välanpassad till djurslaget.

Vilt kan dessutom hållas i hägn för utsättning. Vidare kan sådana djur sättas ut av olika anledningar, som exempelvis för bevarande av arter, förstärkning av populationer eller för jakt. I Sverige sätter vi ut fasan, rapphöna och gräsand för jakt.

,

Hunting and slaughter of farmed game is a student project focusing on animal welfare and number of enclosures in Sweden today. Information and statistics has been difficult to find since research is sparse, and statistics are continuously updated. In Sweden there are an estimated 260 active deer enclosures today, plus enclosures for other types of wildlife. Wildlife enclosures can be used for different purposes resulting in a wide range of enclosure-types. It is important that the enclosure is designed to fit the type of animals kept. Furthermore, the animals must be inspected daily and provided supportive feeding if needed. Some kinds of animals such as moose, deer and mouflon sheep are included in a mandatory tuberculosis programme which includes record keeping in relation to the enclosure and meat inspection.

Farmed wildlife can be kept for meat production. The game is then slaughtered on site or transported to an off-site slaughterhouse. If the game is regarded as free living it can also be hunted in its enclosure following the hunting regulations. Meat inspection and hygiene legislation is determined by the consumption purpose of the meat. Personal consumption of the meat and within the owner´s household doesn’t need official inspection. However, if the meat is destined for sale, inspection is required following the legislation for the corresponding domestic animal type.

When it comes to animal welfare hunting is, if carried out correctly, the preferred way of killing farmed game since it will not affect stress levels amongst the animals. Catching and transportation to a slaughterhouse increases the stress levels, which will affect the quality of the meat. In Sweden most wildlife slaughter occurs at the enclosure, which doesn’t involve any transportation but still restraint of the animal, causing stress levels to rise. With this in mind it can be claimed that hunting is the most “welfare-friendly way” to kill farmed game, however it is more controlled and safe to slaughter them, if the slaughter-area is well adapted to its purposes.

Game can also be held enclosed for reintroduction for conservation of species or supporting threatened populations. Hunting is another reason to reintroduce game. In Sweden this is carried out with pheasants, partridges and mallards.

Main title:Jakt och slakt av hägnat vilt
Authors:Sahlin, Sara
Supervisor:Berg, Lotta
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:71
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:hygien, välfärd, vilthägn, hjort, fångenskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10114
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Animal husbandry
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2019 13:45
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics