Home About Browse Search
Svenska


Lövdahl, Magnus, 2010. Efterbehandling av bergtäkter. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
140MB

Abstract

Bergstäkter medför stora ingrepp i naturen men det finns kanske också en möjlighet att skapa något nytt och konstruktivt av dessa efter verksamhetens slut. Det finns flera möjliga sätt på vilka man kan utnyttja en avslutad bergstäkt. Genom fallstudier och litteraturstudier undersöks i detta arbete syfte och mål samt viktiga aspekter att beakta vid efterbehandlingsprojekt i samband med bergstäkter. Det finns många aspekter att ta hänsyn till då man skall efterbehandla en bergstäkt. Säkerhet, biologiska värden, historia, markanvändning, fysiska förutsättningar samt estetik och landskapsbild är några av dessa aspekter som behandlas i arbetet. Ett flertal bergstäkter i södra Sverige av varierande karaktär har studerats och analyserats med avseende på dessa aspekter. Utifrån fallstudier och litteratur diskuteras möjligheter och värden som kan finnas eller skapas i bergstäkter. Fokus
ligger på möjliga användningsområden för och utformning av avslutade bergstäkter.

,

Stone quarries are large-scale intrusions in the natural environment but there may also be a possibility to create something new and constructive from these intrusions. There are several possible uses of former Stone quarries. Through case-studies and literature studies the purpose and aim, and important aspects to consider in after-treatment projects of stone quarries are explored. There are several important aspects to consider. Safety, biological values, history, land use, physical conditions, aesthetics and landscape image are some of these that are discussed in this work. Several stone quarries in the south of Sweden
have been studied and analyzed with regard to these aspects. With the case-studies and literature as a base possibilities and values existing or possible to create in stone quarries are discussed. Focus is on possible
uses and design of closed stone quarries.

Main title:Efterbehandling av bergtäkter
Authors:Lövdahl, Magnus
Supervisor:Bergsjö, Ann
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:efterbehandling, återställning, bergtäkter, täkter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-385
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-385
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2011 07:38
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics