Home About Browse Search
Svenska


Nobel, Henrik and Ånöstam, Viktor, 2017. Jaktturismen i Sverige : en multipel fallstudie om företagares mål och resurshantering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
752kB

Abstract

Jaktturismen är en växande industri och flera indikatorer pekar på att branschen kommer fortsätta växa. Jaktturism innebär att företag som kontrollerar jakträtten för en mark säljer en jaktupplevelse i olika former till kunder. Resurserna som företagen kontrollerar skiljer sig åt och i olika kombinationer kan unika upplevelser erbjudas till kunden. Resurser kan vara materiella i form av exempelvis mark och vilt eller immateriella i form av humankapital. Hur resurserna hanteras i företaget är sedan avgörande för huruvida företagen sedan lyckas nå sina fastslagna mål.

Syftet med studien är att undersöka vilka mål företagen har och vilka resurser som är viktigast för att nå dessa mål. Studien tillämpar en kvalitativ metod i form av en multipel fallstudie av sju företag inom jaktturismbranschen. Företagen har valts utifrån studiens övergripande syfte samt för att representera en översiktlig bild av branschen. Den teoretiska utgångspunkten i studien är teorier inom målteori och teorier ur ett resursbaserat perspektiv. Teorierna har valts utifrån studiens syfte och sammanlänkas sedan med teori för att undersöka hur resurserna används för att uppnå de långsiktiga målen.

Lönsamhet inom ett företag kan mätas med olika nyckeltal för att visa det ekonomiska värdet av en aktivitet. Lönsamhet är ofta ett krav för att verksamheten ska kunna överleva på sikt och viss grad av lönsamhet kan även vara det primära målet för en verksamhet. Resultatet av denna studie visar dock att det oftast inte är målet maximera vinsten som gör att dessa företag väljer att satsa på jaktturism utan det finns andra värden. I första hand är det en långsiktig hållbar viltförvaltning i harmoni med andra verksamhetsgrenar som är det primära målet. Studien visar att den enskilt viktigaste resursen dessa företag kontrollerar är kunskaper och erfarenheter som finns hos de ansvariga för jaktverksamheten.

,

Hunting tourism in Sweden is a growing industry where companies offer hunters a wide variety of hunting forms. The resources vary between firms and are used in different combinations to fulfill the company's long term goal. The aim with this study is to examine the goals for companies within hunting tourism and how they use resources to fulfill their goals. This study uses a qualitative research method through a multiple case study design of seven firms in Sweden. The companies participating in the study were chosen from criterias with the aim to answer the research questions and represent a variation of companies within the branch of industry. The theoretical foundation in this study is based on theories concerning company goals and a Resource Based View of the Firm. The two theories are linked together to examine how resources are used to fulfill the company’s goals.

Profitability within a firm can be a type of goal but is also necessity for a company to survive in the long run. This study indicates that the overall goal is the active game management for a long term survival of the firm. Viewed from a profitability perspective only one company had a primary profitability goal while remaining firms found it to be vitally important a reasonable salary for their offort. Based on a resource perspective the most valuable resource is the human capital of the employes which is a necessity to pursue the firm's activities towards their goal.

Main title:Jaktturismen i Sverige
Subtitle:en multipel fallstudie om företagares mål och resurshantering
Authors:Nobel, Henrik and Ånöstam, Viktor
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1112
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:jaktturism, jakt, lönsamhet, resurs, resurshantering, mål, vilt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6776
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6776
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2017 06:50
Metadata Last Modified:30 Aug 2017 06:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics