Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Cecilia, 2015. Träd och buskar i naturbetesmarker : miljöstödens effekt på den biologiska mångfalden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

De jordbrukare som har naturbetesmark kan söka miljöstöd. För att beviljas miljöstöd för naturbetesmark finns det en regel som begränsar den maximalt tillåtna mängden buskar och träd. Det finns två nivåer för miljöstöd där den högre nivån idag inte har en maxgräns medan den lägre nivån har en begränsning på sextio träd per hektar. Sedan reglerna infördes 2008 har en stor mängd träd och buskar avverkats vilket har lett till kritik från både myndigheter och jordbrukare då begränsningen anses tillåta för få träd och buskar. Jordbruksverket samt aktörer genom Naturvårdsverket hävdar att fler träd än nödvändigt avverkades efter att reglerna infördes och anledningen tros vara att jordbrukarna ville säkra sitt fortsatta miljöstöd. Det är dock oklart hur betesmarkers biologiska mångfald påverkas av mängden träd och buskar.
Jag utförde en litteraturstudie baserat på femton vetenskapliga artiklar för att förstå hur den biologiska mångfalden påverkas av träd och buskar. Dels undersökte jag hur stor del av de studerade arterna och artgrupperna som gynnas av träd eller buskar för att sedan undersöka hur olika mängder träd och buskar påverkar den biologiska mångfalden. Resultatet går emot den kritik som framförts då resultatet visar på att dagens regler möjligen tillåter för stor mängd träd och buskar. En majoritet av artiklarna visade på att den biologiska mångfalden gynnas av träd och buskar, dock att den biologiska mångfalden missgynnas av hög träd- och busktäthet. Eftersom studien är utförd på enskilda betesmarker går det inte att uttala sig vilken effekt olika mängden träd och buskar har på den biologiska mångfalden på landskapsnivå.

,

The farmers who are maintaining agri-environmental schemes can get an economical subsidies. To get the subsidies there is a restriction of the maximum amount of trees and bushes. The subsidy consists of two levels, where the higher level no longer has a maximum amount of allowed trees and shrubs and where the lower level’s limit is set to sixty trees per hectare. Since the rules were introduced a large number of trees and shrubs been cut. The rules have been critiqued from the government agencies and farmers, who both claimed that the regulation that limits the abundance of trees and shrubs are set too low. It has been suggested that a larger amount of trees and shrubs than necessary was cut as anxious farmer wanted to secure continued support. Still, it is not clear how the biodiversity within agri-environmental schemes are affected by the amount of trees and shrub present.
In order to investigate the environmental support’s impact on biodiversity I conducted a literature study. The impact of trees and shrubs on species and groups of species was investigated. Also the effect of the amount of trees and shrubs of biodiversity was examined. The result contradicts the expressed critique since the result indicated that the rules for the environmental support are allowing a too many trees and shrubs. A majority of the articles shows that the biodiversity is favored by trees and shrubs, but that the biodiversity is disfavored by a big amount of trees and shrubs. It is not clear what effect different amount of trees and shrubs have on the biodiversity of a landscape level since the studies only examines single pastures.

Main title:Träd och buskar i naturbetesmarker
Subtitle:miljöstödens effekt på den biologiska mångfalden
Authors:Carlsson, Cecilia
Supervisor:Öckinger, Erik
Examiner:Strengbom, Joachim
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2015:17
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:naturbetesmarker, träd, buskar, miljöstöd, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4854
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4854
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2015 14:04
Metadata Last Modified:23 Sep 2015 14:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics