Home About Browse Search
Svenska


Jonpers, Rebecka, 2012. Snöupplag av urban snö : hur påverkar föroreningar i snöupplag omgivande natur. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
649kB

Abstract

Snö transporteras till en snödeponi för att inte hindra framkomlighet eller skymma sikt för trafikanter i staden. Snödeponin kan vara placerade på land eller i vatten. När snön smälter vid en deponi frigörs föroreningarna och hamnar på marken som sediment eller rinner med smältvattnet till ett vattendrag eller infiltrerar i marken. Föroreningarna i snö kommer främst från avgaser och slitage av väg och däck från biltrafiken, föroreningarna som är i luften och salt och sand från halkbekämpning. Hur stora mängder det är beror på trafikintensitet och hur länge snö ligger på marken. Metallerna från en snödeponi påverkar livet i vattendragen negativt och kan störa reproduktionen hos en del arter och även slå ut en del arter från systemet.
Snö kan läggas på olika deponier beroende på mängden föroreningar som finns i snö. Genom att se till hur stor trafikintensiteten i ett område är kan snö separeras med hänsyn till mängden föroreningar i snö.
Platsen för en deponi bör göras med målet att få en så effektiv och miljövänlig hantering av snö som möjligt. Några saker att ta hänsyn till vid valet av plats för deponi är recipientens känslighet, avståndet till recipienten, mängden föroreningar i snö, intill liggande områden som är extra skyddsvärda t.ex. en vattentäkt och hur kommer vattendrag som är i förbindelse med recipienten påverkas av föroreningarna i smältvattnet.
I arbetet diskuteras även möjligheten att rena smältvatten från snö i anläggningar avsedda för rening av dagvatten.
Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för tippning av snö i hav och sjöar och är de som kan ge dispens till förbudet. Naturvårdsverket ser helst att upplag av snö sker på land och inte i vatten då det har en större negativ påverkan på miljön.
Föroreningarna i snö påverkar omgivningen intill ett snöupplag, placeringen av ett snöupplag är därför viktig. Men att transportera snö långa sträckor ger stora utsläpp och är heller inte bra för miljön. Det är därför viktigt att ta hänsyn till flera aspekter vid valet av plats för snöupplag.

Main title:Snöupplag av urban snö
Subtitle:hur påverkar föroreningar i snöupplag omgivande natur
Authors:Jonpers, Rebecka
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Rolf, Kaj
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:snöupplag, föroreningar i snö, urban snö, snödeponi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-949
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-949
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2012 06:15
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics