Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Oscar and Wärefors, Martin, 2016. Hållbar samhällsbyggnad inom bygg- och anläggningsbranschen : en fallstudie av varumärket Bjerking AB. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
684kB

Abstract

Hållbarhetsfrågor får allt större fokus i samhället. I takt med ökad medvetenhet och högre efterfrågan har aspekter som rör hållbarhet blivit allt viktigare för många företag. Idag arbetar många företag med någon form av hållbarhetsarbete. I bygg- och anläggningsbranschen är hållbarhetsfrågan aktuell och allt mer resurser läggs på arbetet med hållbarhet. Ett segment av denna bransch utgörs av teknik-konsultföretag. Dessa företag har stor möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet i branschen eftersom de är aktiva i det inledande skedet av olika byggprojekt och har möjlighet att utforma hållbara lösningar.

Inom området för marknadsföring har det blivit allt mer populärt att marknadsföra hela företagets varumärke, istället för enskilda produkter. Detta fenomen kallas för företagsinriktad marknadsföring, corporate branding. Tidigare forskning visar hur ett starkt varumärke leda till konkurrensfördelar. Att försöka implementera hållbarhet till en integrerad del av företagets varumärke är också en trend som växer. För att lyckas med det måste hållbarhet bli en del av företagets identitet, alltså en del av företaget kärnverksamhet. Dessutom måste hållbarhetsarbetet kommuniceras till företagets intressenter för att skapa ett varumärke som uppfattas som hållbart.

I denna uppsats genomförs en fallstudie på teknik-konsultföretaget Bjerking AB som är ett teknikkonsultföretaget verksamma inom bygg- och anläggningsbranschen. Syftet med arbetet är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv förklara hur ett företag arbetar för att bidra till hållbar samhällsbyggnad samt hur det kan påverka varumärket. Vidare undersöks hur hållbarhetsarbete kan användas för att bli en del företagets varumärke och generera fördelar, både för företaget och för hållbar samhällsutveckling. För att undersöka detta används teorier som rör corporate branding, hållbarhet, intressenter och kommunikation. Under arbetet har empiri samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med två hållbarhetsansvariga på fallstudieföretaget samt en medarbetare på avdelningen för tjänsteområdet konstruktion. Det insamlade materialet har sedan bearbetats och ordnats utifrån kategorier. Därefter diskuteras empirin utifrån den teori som presenteras i arbetet.

Resultatet av studien visar att fallstudieföretaget har möjlighet att bidra till en hållbar samhällsbyggnad. Detta genom att hållbarhet är en prioriterad fråga på företaget, samt att hållbara lösningar är en del av företagets kärnverksamhet. Företaget har även möjlighet att skapa ett varumärke där hållbarhet är en integrerad del. För att uppnå detta behöver kommunikationen av hållbarhetsarbetet bli bättre för att skapa en bild av Bjerking AB som ett hållbart företag. En stor del av denna kommunikation sker genom medarbetarna i direkt dialog med företagets kunder. Därför behöver företagets medarbetare bli mer medvetna om att det arbete de utför kan klassas som hållbart och förmedla det.

,

Societal awareness and demand for sustainable development has made sustainability a strategic issue for many companies. Today, many companies have some form of sustainable agenda related to their business activities. In the construction industry the sustainability agenda is more relevant than ever. Increased urbanization means that more and more people are moving in to cities. The demands for constructions companies to concider sustainable development in the continued urbanization process have also increased. The aim of this study is to investigate how a consultant firm in the construction sector contributes to a sustainable society. Following a marketing perspective, the study aims to examine how a firm work with sustainability issues by focusing on its coropare brand to achieve both competitive advantage as well as contributing to sustainability in the construction sector.

The study has an inductive approach and is desgined in a case study format. The firm Bjerking AB was identified as a suitable case study because the firm is working to ingrate sustainability in the operations. The long-term objective of this firm is that sustainability will permeate the entire firm. Data was collected from semi- structured interviews. A theoretical framework developed from literature was used to analyse empirical data using a thematic approach to data analysis. Conclusions were drawn subsequently. The study identifies challenges faced by the case company to achieve intended goals associated with sustainability. The study also identifies the large potential for the firm to make significant contributions to sustainability in the construction sector.

The theoretical framework is based on the phenonomen known as corporate branding, which is used in this study to investigate how the case study firm can manage to achieve competitive advantage as well as contribute to sustainable development in the construction sector. The theoretical framework identifies components that firms should take into consideration to gain a competitive advantage from a sustainability perspective. The study concludes that a variety of factors must be developed by the firm to create competitive advantage as well as sustainability in the construction sector. These factors include competence, communication, education and management commitment.

Main title:Hållbar samhällsbyggnad inom bygg- och anläggningsbranschen
Subtitle:en fallstudie av varumärket Bjerking AB
Authors:Eriksson, Oscar and Wärefors, Martin
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1021
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Bygg- och anläggningsbranschen, företagsinriktad marknadsföring, hållbarhet, hållbar samhällsbyggnad, hållbar utveckling, intressenter, marknadsföring, teknikkonsultföretag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5722
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5722
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2016 14:40
Metadata Last Modified:23 Aug 2016 14:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics