Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Klara, 2016. Omställning till cirkulär ekonomi : i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna forskningsstudie syftar till att undersöka om cirkulär ekonomi kan vara ett verktyg för städer att bli mer resilienta och samtidigt förebygga ytterligare miljöpåverkan genom minskad resursanvändning. Resiliens syftar här till att beskriva städers förmåga att kunna hantera en situation med sinande naturresurser. Vidare syftar studien till att belysa hur cirkulär ekonomi praktiskt kan implementeras i städer. Referensexempel på städer som arbetar med cirkulära strategier inom stadsutveckling lyfts för att illustrera hur det är möjligt främja resiliens i stadsutveckling och minskad resursförbrukning.
För att besvara forskningsfrågorna används litteraturstudie som metod för att skapa överblick av den forskning som finns inom cirkulär ekonomi och dess sammankoppling med stadsutveckling. Det teoretiska angreppssättet tar utgångspunkt i miljövetenskapligt preciserade planetära gränser, som mänsklig aktivitet säkert kan verka inom. Därtill studeras orsaken till de ekologiska fotavtryck som genereras i städer, för att få förståelse vilka områden som bör prioriteras för att skapa mer resilienta städer.

,

This research study aims to examine how circular economy can be a tool for cities to become more resilient and at the same time prevent further environmental impact through reduced resource use. Resilience intents to describe the cities' ability to manage a situation of depletion of natural resources. Furthermore, the study aims to highlight how circular economy practically can be implemented in cities. Examples of cities working with the circular strategies in urban development is highlighted to illustrate how it is possible to promote resilience in urban development and reduce resource consumption.
In order to answer the research questions a literature review is used as a method to create an overview of circular economy and its interconnection with urban development. The theoretical approach is based on the environmental scientifically specified planetary boundaries, that human activity safely operate within. Moreover, the cause of the ecological footprint generated in cities is studied, in order to understand which areas should be to create more resilient cities.

Main title:Omställning till cirkulär ekonomi
Subtitle:i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning
Authors:Svensson, Klara
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Fernqvist, Fredrik and Spendrup, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:cirkulär ekonomi, resiliens, stadsutveckling, resursförbrukning, kretslopp, planetära gränser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5883
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5883
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2016 14:10
Metadata Last Modified:28 Sep 2016 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics