Home About Browse Search
Svenska


Fogel, Jonatan, 2017. Svårt att se skogen för alla träd : ett sociologiskt bidrag till kunskapen om sociala aspekter i tätortsnära skog. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige har vi en lång historia av att vara i skogen där skogens sociala värden för människan ofta definieras som exempelvis rekreation eller motion, vilket anses ha hälsomässiga värden. En ökad urbanisering och migration gör att förståelsen och brukandet av skogen förändras. Vi vet idag lite om skogens sociala värden och än mindre om hur en ökad urbanisering och migration påverkar användningen och synen på tätortsnära skogar i Sverige. Därför är det intressant att studera skogens sociala värden genom att utgå från brukarnas beskrivningar och vad de gör i skogen. Undersökningens material bygger främst på observationer och intervjuer från Västerås stad med särskilt fokus på den så kallade Råbyskogen och dess förvaltning. Uppsatsen tar hjälp av analytiska begrepp från sociologin som hjälper till att teoretisera materialet utifrån hur skogen framstår för individen. Resultatet visar att skogen är en social arena för besökarna utöver skogen som plats för rekreation och motionsutövande samt att skogens mening för besökarna och besökarnas förståelse för skogen är varierande mellan olika människor oavsett härkomst. Den är dessutom inte samma vid varje besök i skogen samt att det inte alltid är själva skogen som utgör meningen med besöket. Samtidigt ser inte alla en mening med att besöka skogen. Därför är det viktigt att i vidare forskning se skogens sociala värden ur ett perspektiv av mellanmänskliga aktiviteter och interaktioner som sker i och omkring skogen.

,

In Sweden, we have a long history of being in the forest where forest social values for humankind are often categorized as recreation or exercise that provide health values. Increased urbanization and migration challenge the understanding of social values as mere recreation. Today, we know little about the social values of forests, and even less about how increased urbanization and migration affect the use and understanding of urban forests in Sweden. Therefore, it is interesting to study the social values of forests based on user descriptions and studies of what the visitors do in the forest. The empirical material of this bachelor exam is made from interviews and observations from Råbyskogen and its administration in the Municipality of Västerås. This study theorizes the material with help from social science based on how the forest appears to the individual. The result shows that the forest is a social arena for visitors beyond the forest as a place for recreation and exercise, and that the meaning of forest for visitors and visitor's understanding of the forest is varied among different people regardless of their origin. In addition, it is not the same for every visit to the forest, and it is not always the forest itself that constitutes the purpose of the visit. At the same time, everybody does not see a meaning with a visit in the forest. Therefore, in further research, it is important to see the social values of the forest from a broad perspective based on human activities and interactions that occur in and around the forest.

Main title:Svårt att se skogen för alla träd
Subtitle:ett sociologiskt bidrag till kunskapen om sociala aspekter i tätortsnära skog
Authors:Fogel, Jonatan
Supervisor:Holmgren, Sara
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skogens sociala värden, ekologisk förförståelse, tätortsnäraskog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6473
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6473
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2017 13:12
Metadata Last Modified:27 Jun 2017 13:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics