Home About Browse Search
Svenska


Astner, Linda, 2003. Miljöutredning för NFB Transport Systems. SLU, Dept. of Environmental Assessment, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Environmental Assessment

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Miljöutredningen utfördes mellan september 2002 och januari 2003 av mig, Linda Astner, på uppdrag av NFB Transport Systems. Utredningen är det första och grundläggande steget i processen mot att införa ISO 14001 i verksamheten. Miljökonsulterna Lars-Erik Sjölander och Leif Lövström vid GreenIT AB har varit resurspersoner under arbetets gång.

Denna rapport beskriver NFB:s verksamhet, d v s aktiviteter, produkter, leverantörer etc, samt beskriver och värderar den miljöpåverkan som uppkommer på grund av verksamheten. En metod för att värdera miljöpåverkan har tagits fram i arbetet med utredningen och metoden beskrivs utförligt i rapporten. Vidare innehåller rapporten ett antal register/listor, vilka beskriver aktiviteter och miljöaspekter, betydande miljöaspekter, leverantörernas miljöarbete samt de lagkrav som berör NFB på miljöområdet. Registren bör uppdateras kontinuerligt. Slutligen ges några förslag på hur företagets miljöarbete kan fortskrida.

Den information som ligger till grund för utredningen har insamlats av författaren genom intervjuer med anställda, kontakter med företagets leverantörer, inspektioner på kontors- och lagerlokaler samt genom deltagande vid tre besiktningar och en kontorsflyttning. Utredningen har resulterat i att följande miljöaspekter kan förväntas ge den mest betydande miljöpåverkan:

• Transporter: utsläpp till luft & förbrukning av fossila bränslen
• Oljeuppvärmning av lagret i Södertälje: utsläpp till luft & förbrukning av fossilt bränsle
• Transporter: utsläpp till mark & vatten
• Uppkomst av avfall
• Brandrisk

I det fortsatta arbetet med att införa ISO 14001 måste NFB dokumentera och fördela ansvar för olika rutiner/uppdrag med anknytning till miljöarbetet. NFB måste också sätta upp miljömål för verksamheten och målen bör utgå från de betydande miljöaspekterna.

Main title:Miljöutredning för NFB Transport Systems
Authors:Astner, Linda
Supervisor:Bråkenhielm, Sven
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Volume/Sequential designation:2003:3
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment
Keywords:miljöutredning, NFB, miljöaspekter, miljöpåverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15373
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15373
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:24 Feb 2020 14:30
Metadata Last Modified:25 Feb 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics