Home About Browse Search
Svenska


Forslund , Ida and Lindgren, Nils, 2010. Garnlavshabitat i Vilhelmina kommun. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
824kB

Abstract

Intensivt skogsbruk har medfört stora förändringar i den boreala skogens struktur och sammansättning. Epifytiska gammelskogslavar så som garnlav, Alectoria sarmentosa, tillhör de arter som drabbats hårt av korta omloppstider och ökad fragmentering av skogen då de kräver gamla träd som substrat samt är känsliga för förändringar i mikroklimat. Vi har med en GIS-analys gjort en modellering över hur stor andel lämpligt habitat för garnlav som finns i Vilhelmina kommun samt hur det är fördelat i landskapet. Modellen baserades på en regressionsfunktion med data från Riksskogstaxeringens inventeringar av hänglavar som grund. En utsökning med kNN-data (satellitdata över Sveriges skogsmark) som bas gjordes och en karta över var i landskapet det förelåg hög sannolikhet att påträffa bra habitat för garnlavar producerades. Resultatet visade att 28,4 % av skogsmarken i Vilhelmina kommun med relativt högt skattad sannolikhet (över 0,35) innehåller bra habitat. Detta är en större andel än medelvärdet 14 % för Sverige, vilket kan förklaras av bl.a. lägre intensitet av skogsbruk och den förhållandevis höga granandelen i kommunen. Med anledning av garnlavens svårigheter att sprida och etablera sig till nya platser är områdesskydd av de områden som idag håller välmående garnlavspopulationer därför, enligt vår mening, den enskilt viktigaste åtgärden för att säkra garnlavens framtid i Vilhelmina kommun.

,

Intensive forestry has brought major changes in forest structure and composition of boreal forests. Epiphytic old-forest lichens, such as Witch’s hair Alectoria sarmentosa, belongs to those species affected by short rotation periods and increasing fragmentation of the forest as they require old trees as a substrate and are sensitive to changes in microclimate. We have used a GIS-analysis to model the content of suitable habitat for Witch’s hair in Vilhelmina municipality and how it is distributed in the landscape. The model was based on a regression function with data from the Swedish national forest inventories of pendulous lichens. A search was made with kNN-data (satellite data of the Swedish forests) as a foundation and a map of the probability to find good habitat for Witch’s hair were produced. The results showed that 28,4 % of the forests in Vilhelmina municipality with a relatively high estimated probability (over 0,35) contains good habitat. This is a higher proportion than the average 14 % for Sweden, which can be explained partly by the historical use of the forest and the relative high percentage of spruce in the municipality. As a result of the species’ difficulties to spread and establish in new places, protection of areas that today have thriving Witch’s hair populations is in our opinion, the single most important measure to ensure the future of Witch’s hair in Vilhelmina municipality.

Main title:Garnlavshabitat i Vilhelmina kommun
Authors:Forslund , Ida and Lindgren, Nils
Supervisor:Stenbacka, Fredrik and Romell, Eva
Examiner:Alanärä, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Epifytiska hänglavar, Garnlav, Alectoria sarmentosa, gammal granskog, mikroklimat, signalart, GIS-modellering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-468
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-468
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:08 Sep 2010 08:06
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics