Home About Browse Search
Svenska


Törnquist, Karin, 1995. Ekologisk landskapsplanering i svenskt skogsbruk - hur började det?. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
580kB

Abstract

Syftet med denna studie är att beskriva det första skedet av introduktionen av
ekologisk landskapsplanering (ELP) i svenskt skogsbruk. Detta har gjorts genom att
försöka besvara ett antal frågeställningar:
• Vad är ekologisk landskapsplanering?
• Hur har framväxten av ekologisk landskapsplanering skett?
• Varifrån kom ideerna?
• Vilka var orsakerna till att man började med ekologisk landskapsplanering?
• Vilken roll har ekologisk landskapsplanering haft för förändringen mot ett mer
miljöanpassatsvenskt skogsbruk?
Dessa frågor har diskuterats vid intervjuer gjorda med forskare, företrädare för
storskogsbruket och representanter från övriga skogssektorn.
ELP anses vara ett värdefullt redskap i arbetet med att kombinera produktions- och
miljömålet i den nu gällande skogspolitiken och har kommit i gång inom flera
skogsbolag under de senaste åren. Dess huvudsakliga inslag är att ta fram
beslutsunderlag som beskriver hur skogslandskapet ska skötas och utvecklas efter
vissa uppställda mål. Till skillnad från andra former av landskapsplanering är det
främsta motivet med ELP att bevara skogens biologiska mångfald.
studien visar att grupperna forskare och representanter från den övriga skogssektorn
uppfattat att ideerna som ledde till att man började använda ELP till stor del kom från
USA:s västkust men också genom den egna forskningen. Bland gruppen med
företrädare för storskogsbruket är det färre som nämner USA som idekälla. I stället
anger flera av de intervjuade i denna grupp Per Angelstams rapporter (numera
institutionen för viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet) och hävdar att man hämtat
mycket av begrepp och tänkande från dessa. Man betonar också att den
landskapsplanering som "importerats" har anpassats till svenska förhållanden i
diskussion och dialog med ett flertal personer inblandade.
Det är alltså troligt att ideerna som låg till grund för det som skulle utvecklas till ELP
kom till Sverige genom kontakter mellan forskare från Sverige och USA. I Sverige
har dock förekommit händelser som skyndat på utvecklingen mot ett tänkande i
landskapsperspektiv inom skogsbruket. Ett konkret exempel är Produktion och
Miljögruppen inom Sveriges lantbruksuniversitet som 1990 presenterade ett
forskningsprogram vilket bland annat föreslogs innefatta arbete med ekologisk
landskapsplanering av skogsbruk. År 1989 startade Miljöprojekt Sundsvall-Timrå i
vilket det ingick ett delprojekt om ELP. Även om detta delprojekt aldrig
förverkligades praktiskt torde det dock påverkat utvecklingen mot ett
landskapsekologiskt tänkande inom skogsbruket. De första ELP-projekten i praktisk
regi var Särnaprojektet (våren 1990; AssiDomän Skog och Trä) och
Grangärdeprojektet (försommaren 1990; Stora Skog AB).
Enligt grupperna forskare och representanter från övriga skogssektorn var
naturvårdsorganisationernas ökande krav på naturhänsyn i skogsbruket en av de
främsta orsakerna till satsningen på ELP. Företrädare för storskogsbruket anser att
bland de främsta anledningarna var en ökad insikt om de ekologiska effekterna av de
senaste decenniernas skogsbruk och etiska skäl. storskogsbruket ville denna gång
själva ta initiativet och vara steget före istället för steget efter
naturvårdsorganisationerna. ELP är, enligt de tre svarsgrupperna, en del i
omsvängningen till ett miljövänligare skogsbruk. Man anser det troligt att
omsvängningen gått fortare tack vare ELP.

,

Ecological Landscape Planning in Swedish Forestry -How did it Start?
The objective of this study was to describe the initial stage of the introduction of
ecological landscape planning (ELP) in Swedish forestry. This was don
e by answering
a number of questions which have been discussed with researchers, representatives of
the company forestry and representatives of the remairring forest sector:
• What is ELP?
• How has ELP developed?
• Where di d the ideas come from?
• What were the reasons for Swedish forestry to start using ELP?
• Which role has ELP played in the change to a more environmental friendly
Swedish forestry?
ELP is considered a valuable tool for achieving the productian and environment goals
of Swedish forest policy. Most forest companies have started to use ELP in the last
few years. The main objective of ELP is to develop management plans which on the
landscape level lead to desired forest states. In contrast to other types of landscape
planning, the primary motive of ELP is to preserve the biological di
versity of the
forest
The study indicates that the ideas leading to the use of ELP, according to the group of
researchers and the representatives of the remairring forest sector, mainly came from
the Pacific Northwest in the USA, but also through own research. Among the group
of representatives of company forestry, only a few mentioned the USA as the source.
Man
y of the interviewed were of the opinion that several concepts were taken from
reports written by Per Angelstam at the Swedish University of Agrkultural Sciences
(SUAS). They also emphasized that the imported landscape planning concepts were
adapted to Swedish conditions and that many concepts were bom during discussions
involving several people.
The basic ideas for ELP probably came to Sweden when researchers from Sweden
and USA met. In Sweden, the evolution of ELP has accelerated for example by the
establishment of the Productian and Environment group at SUAS. In 1990 the group
suggested that a research project including ELP be started. Another example is the
Sundsvall-Timrå Environmental Project (started in 1989) which included a theoretical
ELP component. The first projects to practise ELP were the Särna project (started in
spring 1990; by AssiDomän Skog och Trä) and the Grangärde project (started in early
summer 1990; by Stora Skog AB).
According to the researchers and representatives of the remairring forest sector, one
of the main reasons for introducing ELP was the increasing demands from
environmental organisations. Representatives of the company forestry see the
increased knowledge about the ecological effects of the past decades forestry and
ethical motives as the main reasons. One reason why the forest campanies introduced
ELP so quickly, was that they now wanted to take the initiative towards an
environmental friendly forestry. All the interviewed groups clairned that ELP is part of
the change to a rnore environmental friendly Swedish forestry and they also believe
that ELP has speeded up the process.

Main title:Ekologisk landskapsplanering i svenskt skogsbruk - hur började det?
Authors:Törnquist, Karin
Supervisor:Fries, Clas and Lämås, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:5
Year of Publication:1995
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Ekologi, Landskap, Planering, Skogsbruk, Början
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1712
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1712
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2012 14:52
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics