Home About Browse Search
Svenska


Conrad, Lisa, 2018. Vilda pollinatörer i ett svenskt skogsjordbrukssystem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den biologiska mångfalden i världen är akut hotad och är ett av de största problemen inom ekologisk hållbarhet. Inom biologisk mångfald räknas naturligt förekommande pollinerande insekter, vars närvaro minskar. Forskning visar att monotona landskap missgynnar de vilda pollinatörerna. Landskap och odlingar där resurser som föda och boplats erbjuds insekterna ger positiva effekter på deras närvaro och överlevnad. Detta arbete är en utförd litteraturstudie där odlingssystemet alléodling prövas för att se om detta kan påverka de vilda pollinatörerna positivt och gynna deras närvaro i odlingen. Forskningsstudier visar att alléodlingssystem med integrerade häck- eller trädrader i odlingen gynnar de vilda pollinatörerna med pollen och nektar under en stor del av året samt habitat. En testodling, Agroekologisk Intensifiering (AI), på SITES Lönnstorp forskningsstation, och dess växtslag samt tillhörande vilda pollinatörer har undersökts i syfte att se om detta system kan gynna vilda pollinatörer. I systemet finns integrerade äpple- och häckrader i en annuell odling. Häckraden kan definieras att bli av hög kvalitet och systemet bidrar med boplats och en lång succession av blommande växter.

,

Biodiversity all over the globe is threatened and is one of the most alarming problems within environmental sustainability. To the concept of biodiversity wild pollinating insects are included and their presence is on the decline. Research show that simple structured landscape suppresses these wild insects. Landscape and farmland that contributes with resources such as food and habitat promotes the abundance and survival of the wild insects. In this literature study alley cropping is being investigated to see whether this farming system may positively affect the wild pollinators and promote their presence. Research studies show that alley cropping with integrated hedgerows benefits the wild pollinators providing with pollen and nectar for a long period of time. A test site where alley cropping is being investigated, Agroecological Intensification (AI) at SITES Lönnstorp research station, has been studied to see if its integrated tree rows and hedgerows benefit the abundance of wild pollinating insects or not. The hedgerow in this system can be defined as of high quality and it provides with habitat and a long succession of flowering plants.

Main title:Vilda pollinatörer i ett svenskt skogsjordbrukssystem
Authors:Conrad, Lisa
Supervisor:Mårtensson, Linda-Maria
Examiner:Karlsson Green, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:humlor, bin, pollinering, ekosystemtjänst, biologisk mångfald, alléodling, alley cropping
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9241
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9241
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2018 10:34
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics