Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Mikael, 2007. Skogstillståndet och dess förändring i naturreservatet Lindbergska ytan i Mariestads kommun. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
612kB

Abstract

The aim of the study is to describe the state of the forest and changes in the Lindberg nature reserve. The study area is a nature reserve with an old coniferous forest, which has not been touched since 1950. The pines in the area have a very big diameter and are 150 – 200 years old. The spruces are up to 150 years old. 1943 became "Lindbergska ytan" a reserve by the state forest owner and 1992 it became a nature reserve.
All trees with a diameter at breast height of 6 cm and thicker were calipered. Smaller trees are only counted. On sample trees in all diameter classes (tree number 1, 5, 10, 20, 50 and 100), age, height and the height to the first living twig have been measured.
The total volume 2004 is 2313 m3sk and there are 4616 trees in the reserve. The area is 4.27 ha, the average volume is 542 m3sk/ha, but in some small areas it is over 800 m3sk/ha.

,

Arbetet syftar till att beskriva tillståndet och förändringen över tiden i naturreservatet ”Lindbergska ytan”. Området som undersöks är en delvis gammal sluten barrskog, som länge har fått stå orörd. Tallarna i området är grovstammiga med en ålder på ca 150 – 200 år. De äldsta granarna är ca 100 – 150 år. Området blev domänreservat och fick namnet Lindbergs Domänreservat 1943, och naturreservat 1992.
Området har inventerats genom totalklavning. Alla träd med en brösthöjdsdiameter på minst 6 cm har diametermätts och registrerats i klasser om 2 cm. Provträd har valts ut bland levande träd i respektive diameterklass. Ålder, höjd och krongräns har mätts på träd nr 1, 5, 10, 20, 50 och 100 i klavordning. På alla lågor och torra träd har mätts höjd/längd och diameter. För volymberäkning av provträden användes volymfunktioner av Brandel (1990). Totalvolymen i varje diameterklass har beräknats som genomsnittsvolymen för provträden i en diameterklass multiplicerad med antalet träd.
Tillståndet 2004 jämförs med resultaten vid mätningen 1997. Tyvärr kunde inte resultaten av inventeringen 1938 jämföras som planerat eftersom den yta som uppmättes då inte kunde lokaliseras.
Totalvolymen 2004 är 2313 m3sk och 4616 träd finns i reservatet, vilket med arealen 4.27 ha blir 542 m3sk per hektar. Området består av 7 delområden. I vissa områden finns det över 800 m3sk/ha.
Granarna kommer att ta över skogen på mycket lång sikt om ingen åtgärd görs. Det är främst gran men även den del lövträd som föryngras på ett naturligt sätt. Smågranarna (>0.5 m) kommer upp i stormluckor. Däremot finns inte en enda yngre tall i hela området.
Medelvolymen per stam har minskat för granarna, men inte för tallarna. Även den döda vedens diameter har minskat eftersom många av de små träden i stormluckorna har dött genom självgallring eller av den tunga blötsnön som knäcker de höga och smala träden.

Main title:Skogstillståndet och dess förändring i naturreservatet Lindbergska ytan i Mariestads kommun
Authors:Gustavsson, Mikael
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:164
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Totalklavning, Lindbergska ytan, brandljud
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8819
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8819
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 10:51
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics