Home About Browse Search
Svenska


Höök, Maria, 2009. Odla staden : hållbar urbanisering för hållbar utveckling i Syd - med stadsjordbruket som planeringsstrategi. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Över hela världen pågår en kraftig urbanisering och idag lever mer än hälften av alla människor i städer. Många utvecklingsländer hinner inte med att generera hållbara och alternativa försörjningsmetoder till den allt större
urbana befolkningen. Allt fler lever i en tillvaro som präglas av fattigdom. Kraftfulla planeringsstrategier krävs för att förbättra dessa människors levnadsförhållanden och därmed också verka för en hållbar utveckling.
Uppsatsen presenterar det urbana jordbruket som en i dessa avseenden möjlig strategi. Urbant jordbruk finns i alla städer och har gjort det i alla tider. Beroende av sin kontext tar det sig uttryck i olika skalor och med olika
syften. För vissa är det avgörande för överlevnad. I andra städer fungerar det som en motor för ekonomisk tillväxt. Ofta uppstår stadsjordbruket som en informell verksamhet och bristen på struktur har gjort att många regeringar
traditionellt motverkat dess förekomst i staden. Man ser på det som en verksamhet som hör hemma på landsbygden och som strider mot utvecklingen av staden. De senaste decennierna har dock intresset för det urbana jordbruket ökat, i takt med att fördelarna med det har blivit synliga.
Uppsatsen argumenterar för att det urbana jordbruket ger planeraren möjligheter att på ett holistiskt sätt väva samman sociala, ekonomiska och hållbara aspekter i staden. För skapa ett effektivt urbant jordbruk krävs ytterligare uppmärksamhet på planerarnas agenda, samt implementering i
städernas policydokument. Planerarens största utmaningar är att skapa en struktur som verkar för integrationen av ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv. Kunskap och kommunikation är ledord.
Genom exempelstudier i Accra, Havanna och Shanghai ger uppsatsen exempel på tre städer där makthavare verkar för urbant jordbruk. De beskriver stadsjordbrukets olika former beroende på sammanhang. Dessutom är fallstudierna underlag för slutsatser inför en vidare integration av stadsjordbruk
i världens städer.

Abstract
The world of today is facing an intensive urbanization, and half of theworld’s population is now living in cities. Many developing countries cannot manage to develop sustainable and alternative livelihoods for the growing
urban population. More and more people are facing a reality marked by a lack of money. Dynamic planning strategies are required to improve the lives of these people, and to work for a sustainable development in the city.
This thesis states that urban agriculture could be a possible strategy. Every city has agriculture inside the city borders and that has always been
the case. Depending on the context of the place it can take shape in different scales and with a different purpose. For some people it can be a question of survival. It can function as a generator to enhance economical
development in a city. Urban agriculture often occurs as an informal activity, and the lack of structure has resulted in many governments regulating the practice. It is seen as a back-ward activity for rural areas, contrasting with the
picture of a modern city. In the last two decades, governments have come to realize the benefits that urban agriculture brings and this has resulted in a growing interest in the sector.
The thesis discusses the planner’s possibility to integrate social, economic and environmental aspects of the city through urban agriculture in a holistic way. In order to create an effective urban agriculture in the city more
attention on the planners’ agenda is required as well as an implementation in cities policy documents. The challenge lies in the construction of a structure that promotes an integrated top-down and bottom-up perspective. The importance of communication and knowledge should be taken into consideration.
Case studies in Accra, Havana and Shanghai presents three cities where the local authorities are promoting urban agriculture in different ways. Thecase studies also describe how the context affects the appearance of urban
agriculture. Furthermore, the case studies work as a foundation for conclusions promoting a further integration of urban agriculture throughout the world’s cities.

Main title:Odla staden
Subtitle:hållbar urbanisering för hållbar utveckling i Syd - med stadsjordbruket som planeringsstrategi
Authors:Höök, Maria
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Larsson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:stadsjordbruk, urbant jordbruk, hållbar utveckling, urbanisering, utvecklingsländer, Syd, stadsplanering, Havanna, Accra, Shanghai
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-14
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-14
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:30 Apr 2009 06:18
Metadata Last Modified:04 Dec 2013 14:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics