Home About Browse Search
Svenska


Almers, Rickard, 2015. Climate impacts of land use in LCA : elaboration of criteria for satisfactory methods. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

INTRODUCTION
LCA is a widely used tool for assessing the environmental impacts of products. However, despite the large importance of land use for atmospheric CO2-levels there is still no consensus on how to include the climate impact of land use in LCA and results vary up to several hundred percent depending on method.
The purpose of this thesis is to contribute to a formation of consensus about how to handle the climate impact of land use in LCA by suggesting criteria for satisfactory methods to do this. The criteria are meant to limit the number of alternative methods and the variation in results.
METHOD
The criteria are elaborated through theoretical reasoning that takes its points of departure in the definitions of essential terms and in assumptions of desired properties for LCA such as internal consistency, comprehensiveness (the property of being all-inclusive) and comprehensibility (the property of being easy to understand).
RESULTS
The analysis resulted in 11 criteria. One effect of the criteria is that when one makes assumptions of land use changes and use GWPs to aggregate emissions, then the impact of the change should be distributed over all the services that are derived during the new use up to the GWP time horizon. Other criteria concern the need to consider e.g. albedo, aerosol formation and impacts on the ability of the used land to provide services. Yet other criteria is about that an LCA should enable readers to understand the potential trade-offs between short and long term climate impacts.
DISCUSSION
The criteria may be used to evaluate and improve suggested methods, as guidance in design of new methods and to point out research and development needs (e.g. concerning the inclusion of normally ignored climate forcers such as albedo and aerosol formation). Many used and suggested methods are inconsistent and adjustments according to the suggested criteria are likely to decrease the variation in results between methods. There is a need to evaluate the reliability of previous LCA studies and there could be a need to reconsider conclusions based on LCA that do not include climate impacts of land use in a satisfactory way. There is also a need to refine the suggested criteria and/or elaborate more specific standards for specific contexts.

,

INLEDNING
Livscykelanalyser (LCA) är analyser för att uppskatta miljöpåverkan av produkter. Trots att markanvändning har en stor påverkan på klimatet finns det fortfarande ingen konsensus kring hur markanvändning ska hanteras i LCA och variationen i resultat kan variera flera hundra procent beroende på metod.
Syftet med den här uppsatsen är att bidra till skapandet av konsensus kring hur markanvändning ska hanteras i LCA. Detta genom att föreslå kriterier för tillfredsställande metoder. Kriterierna är menade att begränsa både variationen i resultat beroende på val av metod och antalet alternativa metoder som används.
METOD
Kriterierna tas fram genom ett teoretiskt resonerande som tar sin utgångspunkt i definitionerna av centrala begrepp och i önskade egenskaper för LCA, som internt konsekventa antaganden, att de tar allt vikitgt i beaktande och att de är lätta att förstå.
RESULTAT
Analysen resulterade i 11 kriterier. En effekt av kriterierna är att när man gör antaganden om förändrad markanvändning och använder växthusgasernas GWP (vilka bygger på antaganden om permanenta pulsutsläpp) för att sammanväga växthusgasutsläppen i analysen, så måste utsläppen fördelas över alla produkter som erhålls från den nya markanvändningen fram till den tidshorisonten som GWP är definierad över. Andra kriterier berör behovet av att inkludera påverkan på t ex albedo, aerosoler och påverkan på markens bördighet. Ytterligare andra kriterier ställer krav på att en LCA ska möjliggöra för läsaren att föstå eventuella trade-offs mellan klimatpåverkan på kort och lång sikt.
DISKUSSION
Kriterierna kan användas för att utvärdera och förbättra föreslagna metoder, som guide i design av nya metoder och för att peka ut behov av forskning och utveckling (t ex vad gäller inkluderandet av faktorer som albedo och aerosoler). Många använda och föreslagna metoder är inkonsekventa och justeringar enligt kriterierna skulle sannolikt minska variationen i resultat beroende på metod. Det finns ett behov av att utvärdera tillförlitligheten i tidigare genomförda LCAer och man kan komma att behöva ompröva vissa slutsatser som är baserade på LCA som inte hanterat klimatpåverkan av markanvändning på ett tillfredsställande sätt. Det finns också ett behov av att utveckla kriterierna och/eller utveckla mer specifika standarder för specifika sammanhang som komplement till de här föreslagna generella kriterierna för tillfredsställande metoder för att hantera klimatpåverkan av markanvändning i LCA.

Main title:Climate impacts of land use in LCA
Subtitle:elaboration of criteria for satisfactory methods
Authors:Almers, Rickard
Supervisor:Sundberg, Cecilia
Examiner:Hansson, Per-Anders
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2015:08
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:life cycle assessment, carbon footprint, ILUC, indirect land use changes, land occupation, albedo, climate impact indicator
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5039
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5039
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Research methods
Language:English
Deposited On:21 Dec 2015 12:17
Metadata Last Modified:21 Dec 2015 12:17

Repository Staff Only: item control page