Home About Browse Search
Svenska


Davidsson, Madeleine and Michalak, Natalia, 2016. Samarbete för hållbar produktutveckling : en fallstudie av BillerudKorsnäs. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
819kB

Abstract

Allt fler företag har börjat inse vikten av att samarbeta för att kunna utveckla konkurrenskraftiga produkter. Genom att ingå samarbete med aktörer utanför den egna branschen kan ett företag slå sig in på nya marknader och anpassa produkten till specifika marknadskrav. Ökade konsumentkrav på hållbarhet är något som företag tar hänsyn till samtidigt som allt fler företag drivs av att göra en stor skillnad i samhället och bedriva hållbarhetsarbete. Ett sätt att bedriva hållbarhetsarbete är att utveckla hållbara produkter. Många företag som vill utveckla hållbara produkter saknar dock tillgång till nödvändiga resurser för att göra produkten hållbar. Tidigare forskning visar att samarbete mellan två företag kan skapa en helt ny, unik kombination av resurser genom att företagen nyttjar varandras styrkor. Den unika kombinationen av resurser som fås genom samarbete öppnar upp för nya möjligheter att tillsammans identifiera problem och utveckla lösningar och på så sätt underlättar hållbar produktutveckling.

Denna studie syftar till att undersöka hur samarbete kan bidra till hållbar produktutveckling. Studien har sin utgångspunkt i ett fallföretag inom skogsindustrin. Detta eftersom företag inom skogsindustrin har goda förutsättningar för att bedriva hållbarhetsarbete. Studien antar en induktiv ansats och fördjupar sig på en produktutveckling som har skett i det skogliga företaget BillerudKorsnäs. Produktutvecklingen omfattar framställandet av en hållbar vinbox. Intervjuer från BillerudKorsnäs ligger till grund för undersökningen. Utifrån vad som har framkommit från intervjuerna har teorier valts.

För att uppnå valt syfte kopplas begreppet hållbar produktutveckling ihop med teorier kring nätverk, distributionskedja och affärsrelationer. Uppsatsförfattarna menar att framgången av en hållbar produktutveckling är beroende av dessa aspekter vilket underbyggs i litteraturen. Genom att länka hållbar produktutveckling med teori kring nätverk, distributionskedja och affärsrelationer skapas ett teoretiskt ramverk. Detta teoretiska ramverk har satts ihop för att bidra till teorin kring hur samarbete möjliggör hållbar produktutveckling samt ligger till grund för analysen av samarbetet mellan BillerudKorsnäs och vinproducenten. Studien visar att samarbete möjliggör utveckling av hållbara produkter och att samarbetet gynnar båda parterna. För att samarbetet ska lyckas behöver parterna skapa en god affärsrelation byggd på tillit och ömsesidigt förtroende. En sådan affärsrelation underlättar för informationsdelning och kunskapsutbyte mellan parterna. Slutsatsen av studien är att företagen inte bör konkurrera och därför känna sig hotade av varandras affärsverksamhet utan samarbeta och dra nytta av detta samarbete.

,

The purpose of this study is to examine business collaboration in a company’s supply chain as part of developing a sustainable product. This study considers business collaboration to be an important aspect for sustainable product development. A qualitative approach was deployed to examine product development within the Swedish forest industry. Using case study, it focuses on a wine box product developed by the Swedish packaging company BillerudKorsnäs in a collaboration with a wine producer.

The case study shows that BillerudKorsnäs discovered a shortcoming on the global wine box market. Wine boxes are in general very sensitive to variations in humidity during transportation which may cause wine box leakage. As BillerudKorsnäs had never developed a wine box before, the company initiated a partnering collaboration with one of the world’s largest wine producers to develop a solution to this problem.

Findings from case study research shows that business collaboration involving partnership between BillerudKorsnäs and the wine producer was essential for developing a more sustainable wine box. For business collaboration to be successful, the case study shows that both partners must gain from collaborating. In such business collaborations both partners need to develop a strong business relationship based on trust and mutual reliance. Partners may thereby exchange knowledge and information in order to make the most out of the collaboration. This study therefore comes to the conclusion that business collaboration involving partnership are important for sustainable product development as it enable companies to collaborate and benefit from each other’s strengths.

Main title:Samarbete för hållbar produktutveckling
Subtitle:en fallstudie av BillerudKorsnäs
Authors:Davidsson, Madeleine and Michalak, Natalia
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1019
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:affärsrelation, distributionskedja, hållbar utveckling, nätverk, produktutveckling, samarbete, skogsindustrin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5715
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5715
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Additional Information:Madeleine Davidsson erhåller yrkesexamen och Natalia Michalak är registrerad på kandidatprogrammet.
Deposited On:23 Aug 2016 10:49
Metadata Last Modified:23 Aug 2016 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics