Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Helena, 2007. Restaurering av naturbetesmark i Gredelby och Krusenberg, Knivsta kommun. SLU, Dept. of Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
966kB

Abstract

Naturbetesmarker är artrika och näringsfattiga habitat vars utbredning kraftigt har minskat
under 1900-talet. Historiskt fyllde de en viktig funktion som fodermarker men har idag till
stor del ersatts av åker och vallodling. Naturbetesmarker bör idag bevaras av andra syften,
både biologiska och kulturella. De rymmer en stor mängd rödlistade arter och visar spår av
historisk markanvändning. Många naturbetesmarker har tidigare varit betesmarker eller
slåtterängar och när hävden upphör växer det öppna landskapet igen.

I denna studie har effekterna av restaurering genom kraftig röjning och förnyat
bete studerats. Provrutor i restaurerad mark jämförs med öppen, igenväxt och bränd mark
samt f.d. åker. Provrutorna placerades i två olika hagar, Gredelby och Krusenberg som båda
genomgått bitvis restaurering. Resultatet visar att många öppenmarksarter finns i den
restaurerade marken och i Gredelby återfanns fler positiva signalarter i den restaurerade
marken än i den öppna. Restaureringarna verkar därför fylla syftet att öka artrikedomen men
det är viktigt att lämna en viss del träd och buskar för att få ett heterogent landskap som
gynnar många olika organismgrupper. För att ytterligare främja mångfalden kan man variera
hävden med olika långa betessäsonger, uppehåll i betet, bete med olika djurslag och slåtter.

Main title:Restaurering av naturbetesmark i Gredelby och Krusenberg, Knivsta kommun
Authors:Eklund, Helena
Supervisor:Pihlgren, Aina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2007:7
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:naturbetesmark, restaurering, indikatorart, multivariat analys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 10:37
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics