Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Caroline, 2008. Tujaskogen i Böda Ekopark : historiken och framtiden. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Detta arbete handlar om Tujaskogen vid Skäftekärr i Böda socken på norra Öland, om dess
historik samt framtida utveckling. I och med detta examensarbete lämnas ett par förslag på
vad man skulle kunna göra för att bevara det värde som Tujaskogen utgör genom sitt
exotiska inslag i Sveaskogs Ekopark. En ekopark är ett större sammanhängande
skogslandskap med höga naturvärden.
Jättetuja, Thuja plicata är mycket ovanlig i större populationer och det äldsta och största
beståndet i Norden ligger just i Böda Ekopark. Dock drabbades detta hårt av stormen
Gudrun 2005 och idag finns knappt en tredjedel kvar av ursprungsplantorna som planterades
1878. Man vill idag från ägarnas sida återställa vissa delar av Tujaskogen till betesmark och
lyfta fram de fornminnen som finns där.
Jag har valt att se till olika faktorer som kan påverka utvecklingen och har även fördjupat mig
i historiken kring Tujaskogen, Skäftekärr och gamla Kronoparken. Det importerades även
mängder med exotiska växtarter till Kronoparken i försök att hitta någon art som kunde
binda den flygsand som gav stora problem i socknen. Idag finns det 53 exotiska arter
(däribland jättetujan) som inte hör hemma i ekoparken och som defintivt har satt sin
speciella prägel på skogarna.
För att kunna förstå jättetujans värde förhörde jag mig om hur vanlig arten är i svensk
skogsproduktion. Den visade sig vara väldigt ovanlig på grund av etableringproblem och
frostskador. Detta är högst intressant eftersom tujorna på norra Öland inte har haft några
större problem att självsprida sig i resterande delar av ekoparken. Jag har studerat skriftliga
källor, men merparten av den viktigare informationen har kommit fram genom intervjuer
och diskussioner med personer som har intresse av vad som sker på norra Öland.
Studiebesök i Tujaskogen, Skäftekärr och intilliggande områden har också utförts för att
kunna dra slutsatser om vad som bör göras i framtiden.
Resultatet finns presenterat i tre förslag som alla innebär ett bevarande av det
skogshistoriska värdet och det turistmålsvärde som tujaskogen utgör i ekoparken. Förslag ett
går ut på att den koncentration av jättetujor som idag ligger i den halvan av Tujaskogen som
stormen Gudrun förstört, flyttas till den yngre delen i öster där stormskadorna är mindre.
Förslag två går ut på att uppmärksamma tujabeståndet öster om Skäftekärr som innehåller
Sveriges största jättetuja. Förslag tre går ut på att man istället för att uppmärksamma
jättetujorna, lägger fokus på ett bestånd med hemlocksgranar som är lika gammalt som
jättetujan och finns nordväst om Skäftekärr.
I min analys sker diskussionen kring den information som jag samlat in och hur den kan
omsättas i praktiken.

Main title:Tujaskogen i Böda Ekopark
Subtitle:historiken och framtiden
Authors:Svensson, Caroline
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:19
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Böda, Ekopark, Norra Öland, Jättetuja, Thuja plicata, exoter i skogsbruk, Skäftekärr, Skogshistoria, Tujaskog, Sveaskog, Fältstudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8216
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8216
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 11:27
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 11:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics