Home About Browse Search
Svenska


Lindell, Emma, 2010. Rekreation och Natura 2000 : målkonflikter mellan besökare och naturvård i Stendörrens naturreservat. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Stendörren är ett populärt rekreationsområde och kombinerat naturreservat/Natura2000-område i den Sörmländska skärgården. Syftet med studien var att öka kunskapen om vilka konflikter som förekommer i området, dels målkonflikter mellan olika besökskategorier och dels konflikter mellan förvaltningens mål och områdets nyttjande. Naturvärden och deras känslighet undersöktes genom sammanställning av tidigare inventeringar medan upplevda konflikter hos besökare undersöktes genom intervjuer och en enkätstudie. Materialet kompletterades med en observationsstudie av besökarnas geografiska fördelning i området. Resultaten visade att strandområden var de mest besökta delarna och höll även de naturtyper som var mest känsliga för störning från friluftslivet. Mellan förvaltningens mål för naturvård och besökare fanns konflikter där det höga besökstrycket kan hota områdets Natura2000-värden. Besökare rapporterade om flera konflikter där trängsel, slitage och nedskräpning var de vanligaste. Bland intervjupersonerna fanns flera exempel på anpassningsbeteenden för att undvika eller minska konflikten. Konflikter mellan besökare var vanligt förekommande men det var få personer som upplevde mycket stora störningar. Studien visade att målsättningen för bevarandet av området är bristfällig, det saknas specifika mål för de sociala värdena och för naturvärdena finns bevarandemål endast för vissa av naturtyperna och arterna. Vad som skall bevaras, vem området bevaras för och vilka förändringar som är acceptabla ligger hos förvaltningen att avgöra. Först därefter kan områdets sociala och ekologiska bärkraft fastställas.

Main title:Rekreation och Natura 2000
Subtitle:målkonflikter mellan besökare och naturvård i Stendörrens naturreservat
Authors:Lindell, Emma
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Nylund, Jan-Erik
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:60
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Rekreation, Naturvård, Natura2000, Konflikter, Trängsel, Bärkraft
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-483
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-483
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2010 07:18
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics