Home About Browse Search
Svenska


Wallén, Paul, 2008. Vegetationslösningar och andra metoder mot stranderosion. SLU, Horticulture, Alnarp. Alnarp: SLU, Horticulture

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Today 70 percent of the world's sand beaches are under recession due to erosion. The global warming may have the effect upon the sea level increasing and the erosion increasing on the sand beaches. To save these sand beaches, the erosion must be prevented. Coast erosion shelters like gabions and sea walls are functioning extremely well to protect the land behind the sand beach, but due to the wave reflections, created in front of these so called hard erosion shelters, the erosion of the front beach is accelerated. During the last decades, artificial sand supply (beach nourishment) has been the adopted praxis. The method delays the erosion attacking shore side and also preserves the recreation area. To prevent the sand erosion, vegetation can be used. Plants that are used to prevent beach erosion are Leymus arenarius and Ammophila arenaria. Regretfully, plants do not have the ability to prevent erosion that is caused by the waves. For that reason vegetation has to be used together with beach nourishment or other method that prevent wave erosion on the sand dunes. Methods to moderate wave forces are breakwaters, sand banks created by artificial supply, etc. To make a more stable planting, coco-net can be used. To increase nitrogen in the long run, nitrogen fixing plants can be planted. The sand is poor in keeping the nutrients so when planting sand fixing plants longtime fertilizers are recommended. Arbuscular mycorrhiza has been shown to be very important when establishing sand fixing plants. Maybe arbuscular mycorrhiza could be inoculated in nursery plants for better establishment where beach restoration has been done. Because manual planting is expensive and time demanding, maybe the work can be made more effectively by producing coco-net with rhizomes from sand fixing plants, that could be easily placed and covered with sand?

,

Idag är 70 procent av världens sandstränder under recession på grund av erosion. Den globala uppvärmningen kan verka för att havsnivån höjs och att erosionen ökar på sandstränderna. För att bevara dessa sandstränder måste erosionen hindras. Kusterosionsskydd som gabioner, och strandskoning fungerar utmärkt för att skydda marken bakom sandstranden, men på grund av vågreflektionen som skapas framför dessa så kallade hårda erosionskydd, påskyndas erosionen av sandstranden framför. De senaste årtiondena har artificiell sandtillförsel blivit en mer vedertagen metod. Metoden fördröjer att erosionen biter sig inåt landet och bevarar även rekreationsområdet. För att hindra sandflykt kan vegetation användas. Växtarter som planteras för att binda sand till sanddyner är strandråg och sandrör. Växter har dessvärre inte förmåga att motverka erosion som orsakas av vågorna. Därför måste vegetation användas i kombination med artificiell sandtillförsel eller med annan metod. Metoder för att dämpa våg krafter är friliggande vågbrytare, grund genom artificiell sandtillförsel, hövdar m.fl. För att skapa mer stadga vid nyplantering kan kokosnät användas. För att på lång sikt öka markens kväveinnehåll kan kvävefixerande växter användas. Sanden är dålig att hålla kvar näringsämnen och därför är långtidsverkande gödselmedel att föredra vid plantering av sandfixerande växter. Arbuskulär mykorrhiza har visat sig ha stor betydelse för etablering av de strandfixerande växterna och kanske kan inokulering av pluggplantor gynna etablering av strandfixerande växter vid restaurering av sandstränder? Eftersom manuell plantering är kostsam och tidskrävande, kan kanske arbetet effektiviseras genom att producera kokosnät med rhizomer från strandfixerande växter som enkelt kan placeras ut och täckas med sand?

Main title:Vegetationslösningar och andra metoder mot stranderosion
Authors:Wallén, Paul
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom trädgårdsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:18
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:TRING Horticultural Management (admitted before 2004) 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Horticulture
Keywords:erosion, vegetation, sandrör, strandråg, strandkvickrot, sandstrand, hövd, strandfodring, Ammophila arenaria, Leymus arenarius, sanddyner, stranderosion, artificiell sandtillförsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8260
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8260
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Plant taxonomy and geography
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 07:48
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 04:01

Repository Staff Only: item control page