Home About Browse Search
Svenska


Stjernberg, Johan, 2004. Naturvårdsbränning på Berga : en metodstudie. SLU, Dept. of Forest Ecology and Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
539kB

Abstract

Naturvårdsbränning utförs i syfte att öka och bevara ett områdes befintliga naturvärden. Kontinuerligt återkommande bränder är nödvändiga för att bevara vissa naturvärden, såsom flerskiktade brandpräglade skogsbestånd, i landskapet. Genom att utföra olika typer av huggningsingrepp före bränningen kan man lättare skapa en flerskiktad beståndsstruktur. Samtidigt påverkas förutsättningarna för att bränna genom att ljusinsläpp, avdunstning och därmed fukthalten i markskiktet ändras. Därmed påverkas några av de faktorer som, tillsammans med flera andra, styr brandförloppet. De befintliga substrat, i form av olika typer av död ved, som är intressanta ur naturvårdsperspektiv påverkas också rätt så påtagligt av en brand. En del brinner upp helt medan vissa knappt påverkas alls. I många fall åstadkommer man en förändring av materialets karaktär. Många av dessa, exempelvis gammal död tallved som innehåller brandljud och som dessutom är ytkolad, har upplevt ett flertal bränder förut och varje brandtillfälle kan ses som ett steg i en kontinuerlig process där en successiv förändring av det enskilda substratet hela tiden fortskrider. Vid brandtillfället skapas samtidigt nya substrat som så småningom ersätter de gamla. Brandpräglade områden med höga naturvärden i form av stora mängder död ved i olika stadier har ju skapats av branden och bör få brinna återigen för att dessa värden ska bevaras på lång sikt.

Main title:Naturvårdsbränning på Berga
Subtitle:en metodstudie
Authors:Stjernberg, Johan
Supervisor:Granström, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:bränning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7057
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7057
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Forestry - General aspects
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 10:18
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 10:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics