Home About Browse Search
Svenska


Davidsson, Madeleine, 2018. Fält av lönsamhet : konkurrensfrämjande jordbrukspolitik utifrån ett hållbarhetsperspektiv. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
655kB

Abstract

Den fria rörligheten av varor har resulterat i att det svenska lantbruket möter hård konkurrens från ett internationellt prispressat utbud. Samtidigt är produktionskostnaderna för svenska livsmedelsvaror högre än i övriga europeiska länder. Konsumtionen av svenskproducerade livsmedel har minskat, både på den inhemska marknaden och den europeiska marknaden. Som aktör på en fri marknad har svenska lantbrukare fler konsumentvärderingar och marknadspreferenser att ta hänsyn till, samtidigt som lagstadgade krav måste uppfyllas.

Uppsatsens fokus ligger på hur lantbruket ska kunna gå en hållbar och konkurrenskraftig framtid till mötes. Syftet med uppsatsen är att studera riksdagspartiernas syn på lantbrukets framtida utveckling. Genom studier av riksdagsmotioner, interpellationer, en jordbrukspolitisk partidebatt och intervjuer med nyckelpersoner från lantbruksnäringen och två politiska partier undersöks det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Tre dimensioner beaktas. För det första diskuteras innebörden av hållbarhet och konkurrenskraft i svenskt lantbruk som aktör på en internationell marknad. Den andra dimensionen som beaktas i uppsatsen är huruvida lantbruket kan anses hållbart i dagsläget. Den tredje dimensionen som beaktas är vilka premisser som måste föreligga för att göra lantbruket konkurrenskraftigt och hållbart.

Undersökningen kommer fram till att det råder delade meningar om vad som egentligen utgör ett hållbart lantbruk och därmed vad som utgör ett konkurrenskraftigt lantbruk. De politiska partier som vill utöka lantbrukarnas handlingsutrymme ser lantbrukets ekonomi som den mest konkurrensgenererande komponenten i hållbarhetsbegreppet. Den ekonomiska komponenten innefattar ett konkurrenskraftigt pris som gör lantbruket hållbart på en internationell marknad. Dessa partier vill använda sig av mildare styrmedel och tillämpa en mer företagsvänlig politik. De politiska partier som istället ser miljön som den mest konkurrensgenererande komponenten i hållbarhetsbegreppet vill istället minska lantbrukarnas handlingsutrymme genom att öka den ekologiska produktionen och beskatta miljöförsämrande verksamhet.

Main title:Fält av lönsamhet
Subtitle:konkurrensfrämjande jordbrukspolitik utifrån ett hållbarhetsperspektiv
Authors:Davidsson, Madeleine
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:konkurrenskraft, EU, jordbrukspolitik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9895
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9895
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2018 13:14
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics