Home About Browse Search
Svenska


Lööf, Rebecka and Rietz, Mathilda and Sigurd, Karin, 2017. Miljöledningssystem i en tjänsteorienterad organisations kärnverksamhet : en fallstudie av Sveriges lantbruksuniversitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
955kB

Abstract

Miljöproblematiken i samhället är något som blivit allt mer uppmärksammat och har gjort att organisationer väljer att ta ett större samhällsansvar. Detta på grund av att intressenter börjat efterfråga denna typ av arbete och förväntar sig att organisationer integrerar det i sin kärnverksamhet. Ett sätt att arbeta med miljömässiga frågor och ta ett samhällsansvar är att använda sig av ett miljöledningssystem och därmed bemöta samhällets förväntningar.

Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur en tjänsteorienterad organisation integrerar ett miljöledningssystem i sin kärnverksamhet. För att få en insikt i denna integreation har en fallstudie genomförts på Sveriges lantbruksuniversitets kärnverksamhet utbildning och forskning. Fallstudien har utförts genom insamling av empiri med hjälp av intervjuer samt en dokumentanalys. Intervjuerna har genomförts med anställda på Sveriges lantbruksuniversitet som på olika sätt påverkas av miljöledningssystemet. För att studera vilken tidigare forskning som finns inom området har en litteraturstudie genomförts med hjälp av ett antal nyckelord. För att besvara syftet har ett teoretiskt ramverk tillämpats, bestående av strategic environmental management, legitimitetsteorin samt intressentteorin. Ovan nämnda teorier bidrar till en diskussion om en tjänsteorienterad organisations strategiska tillvägagångssätt med att arbeta med miljöledningssystem och genom detta bidra till en ökad legitimitet från sina intressenter.

Slutsatserna som uppsatsen har kommit fram till grundar sig i att Sveriges lantbruksuniversitet har olika strategiska tillvägagångssätt och hur dessa förväntas ge effekt för universitets legitimitet. Inom utbildningen har strategiska tillvägagångssätt identifierats för att producera unika studenter och genom dem skapa legitimitet gentemot universitetets intressenter. Dock har fåtal strategiska tillvägagångssätt identifierats inom forskningen eftersom den ska vara självständig och får inte påverkas av ledningen. Detta förväntas inte påverka Sveriges lantbruksuniversitets legitimitet eftersom intressenterna är medvetna om forskningens frihet och har därför inte samma förväntningar som på utbildningen. Det bör tas i beaktande att denna studie endast ger en ögonblicksbild och på grund av detta finns svårigheter i att ge en fullständig bild av processen kring arbetet med miljöledningssystemet i kärnverksamheten.

Sammanfattningsvis dras slutsatser om att integrera ett miljöledningssystem i kärnverksamheten ger Sveriges lantbruksuniversitet legitimitet då de genom arbetet upprätthåller de sociala förväntningar som finns på organisationen.

,

Environmental issues have gotten more attention in society the past decade and stakeholders in society are now demanding that organisations take responsibility. Due to this, environmental aspects has become a larger part of organisation’s social responsibility. One way to integrate the environmental aspects in organisations is to use environmental management systems. The purpose of this study is to describe how service oriented organisations integrate environmental management system in their core business.

To do so a case study was conducted on the Swedish University of Agricultural Science through interviews and document analysis. A literature study along with a theoretical framework has been carried out which has, along with the result, fallen into several findings. It should be brought to attention that the study gives a snapshot of the university’s environmental management system and does not provide a complete illustration of the process associated with the system. However, the study will give a deeper understanding of this specific case.

The findings of this study is that there are strategic approaches at the Swedish University of Agriculture Science for integrating the environmental management system in their core business education and research. The study identifies expected effects of the environmental management system in the education which are to produce unique students through integrating environmental aspects in the education and through this create legitimacy. Regarding the research part of the core business few effects of the environmental management system have been identified which is explained through the fact that research should be independent and uncontrolled.

Main title:Miljöledningssystem i en tjänsteorienterad organisations kärnverksamhet
Subtitle:en fallstudie av Sveriges lantbruksuniversitet
Authors:Lööf, Rebecka and Rietz, Mathilda and Sigurd, Karin
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1076
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp, NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:intressentmodell, legitimitet, tjänsteorienterad organisation, miljöledningssystem, indirekt miljöpåverkan, direkt miljöpåverkan, kärnverksamhet, strategic environmental management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6509
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6509
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2017 13:54
Metadata Last Modified:06 Jul 2017 13:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics