Home About Browse Search
Svenska


Jarvis, Hannah, 2016. Sopsortering som exempel på ekologisk modernisering : en kritisk fallstudie av sopsorteringen i Smaragden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
699kB

Abstract

Hållbar utveckling är ett begrepp som fått omfattande spridning och som i stadsbyggnad idag är ett nyckelbegrepp som implementeras i stadsplanering. När man byggde Smaragden, ett lägenhetshus i Uppsala gjorde man detta med vision om en hållbar bostad som uppmuntrar de boende till hållbara val. Syftet med det här arbetet har varit att studera och analysera förutsättningarna för de boende i Smaragden att göra dessa hållbara val när det kommer till sopsortering.

En fallstudie på Smaragden genomfördes med platsbesök och en studie av intervjuer med de boende. Detta kombinerades med en litteraturstudie om avfall och ekologisk modernisering vilket sattes i relation till fallstudien. De boendes egna insatser för sortering var av varierande grad. Deras uppfattning om sopsortering var att det är ett sätt att vara miljömedvetna och bidra till en hållbar utveckling, men de fann att systemet i Smaragden inte var fullt uppmuntrande till detta.

Sopsortering analyserades som ett exempel på ekologisk modernisering där man istället för att förändra samhällsstrukturen har funnit ett tekniskt system för att lösa problemen i änden av produkters livscykel. Med ekologisk modernisering menar man att kunskapsspridning kring miljöproblemen och utvecklad teknik kan vara tillräckligt och att en förändring i samhällsstrukturen inte behöver genomföras. Studiens slutsats är att sopsortering inte nödvändigtvis är ett exempel på hur man lever hållbart men ett bra exempel på ekologisk modernisering och en lösning som inte krävt en förändrad samhällsstruktur. Att sopsortera är för de boende ett sätt att leva mer hållbart än om de inte sorterade. Därför borde man i planering av avfallsutrymmen till så stor grad som möjligt underlätta för sortering men i grunden är sopsortering bara del av lösningen på ett större resursanvändningsproblem.

,

Sustainable development is a widely used concept and a key concept used in city planning and urban construction. When they built Smaragden, a building with apartments in Uppsala, they had a vision of a sustainable building which would encourage the residents to make sustainable choices. The aim of this study was to observe and analyze what the conditions for the residents were to make sustainable choices regarding waste management.

A case study was performed on Smaragden by visiting the building and taking part of interviews with the residents. This was combined with a literature study on waste management and ecological modernization, which was put in relation to the case study. The residents’ efforts towards waste separation were of varying degrees. They saw waste separation as a way of being environmentally conscious and a way of living more sustainably. However, they found the system for waste management in Smaragden not quite fulfilling this purpose.

Waste management was studied as an example of ecological modernization where, instead of changing the societal structures, a technical system has been introduced to solve the problems at the end of products life cycles. The theory of ecological modernization is that a widened knowledge and developed technology is enough and that there is no need for a change in society. The conclusion of the study is that sustainable waste management is not a great example of sustainability but a good example of ecological modernization and a solution which does not require structural changes. For the residents it is a more sustainable way of living to separate their waste than not to. Therefore the area for waste management in buildings should be planned to an extent where waste sorting is made easy and encouraged. However, waste separation is just part of the solution to the bigger problem with resource consumption.

Main title:Sopsortering som exempel på ekologisk modernisering
Subtitle:en kritisk fallstudie av sopsorteringen i Smaragden
Authors:Jarvis, Hannah
Supervisor:Bergquist, Daniel and Joosse, Sofie
Examiner:Dovlén, Sylvia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbar utveckling, avfall, sopsortering, avfallsrum, avfallshierarki, nudging, Rosendal, ekologisk modernisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5570
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5570
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Processing of agricultural wastes
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2016 10:11
Metadata Last Modified:13 Jul 2016 10:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics