Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (16821)
    • (NL, NJ) (5453)
      • Dept. of Environmental Assessment (25)
Jump to: A | B | C | E | F | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W | Z
Number of items at this level: 25.

A

Arbjörk, Christina, 2004. Effects of the insecticide Deltamethrin on benthic macroinvertebrates – field and laboratory studies. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Astner, Linda, 2003. Miljöutredning för NFB Transport Systems. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Axnér, Johan, 2005. Preliminär bedömning av den ekologiska statusen i Enköpingsån. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

B

Bilén, Anna-Karin, 2001. Bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten i Vänerns avrinningsområde - förekomst och möjliga effekter på natur och människor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

C

Clark, Kate, 2003. Chlorinated fatty acids in muscle lipids and blubber of harbour porpoise and harbour seals. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

E

Eriksson, Malin, 2005. Sjögull (Nymphoides peltata) i Galten - en möjlig invasionsart. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

F

Forsberg, Annelie, 2001. Miljöledningssystem vid Mellersta Banregionen : resultat av Projektenhetens miljöutredning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

H

Hallstan, Simon, 2005. Global warming opens the door for invasive macrophytes in Swedish lakes and streams. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

J

Johansson, Olof, 2003. Topografins inverkan på grundvattennivå och markvattenhalt i ett svenskt skogsområde. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

K

Karlsson, Markus, 2006. Påverkan av torvbrytning på fem vattendrag i Gävleborgs län. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Kvernes, Eva, 2003. Bromerade flamskyddsmedel (PBDE) i fisk och sediment – en litteraturstudie och en fallstudie av tio svenska referenssjöar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

L

Lange, Gun, 2006. Pesticide use in rice cultivation in Tarapoto, Peru : pesticide residues in blood of farmers, usage behaviour, and health care practices. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Lindsjö, Anders, 2005. Predicting dissolved organic carbon concentrations in Swedish boreal streams from map information. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Lücke, Sofie, 2004. Miljöundersökning av Herrgårdsdammen, Sågdammen och Nerån i bruksorten Österbybruk. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

M

Magne, Rodolfo, 2001. Miljöövervakning – en svår uppgift i utvecklingsländer : en fallstudie i Oruro, Bolivia. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Meozzi, Luca, 2011. Relation between turbidity and suspended material at different soils, scales and phosphorus levels. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

N

Neumann, Dörthe, 2001. Bedömning av vattenkvalité i Sverige och Tyskland – en jämförande studie i teori och praktik. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

O

Orback, Caroline, 2007. Utvärdering av enskilda avlopps betydelse för vattenkvaliteten i sjön Trehörningen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

P

Palm, Britta, 2007. Pesticide use in rice cultivation in Tarapoto, Peru : usage patterns and pesticide residues in water sources. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Persson, Miia Liisa, 2005. Impacts on plant communities by elevated CO2 concentration. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

S

Sigfridsson, Kristina, 2006. Modellsimulering av optimala lägen för våtmarker med avseende på kväveretention : en fallstudie i Lidans avrinningsområde. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Sima, Bizuneh, 2011. Flow regime and land cover changes in the Didessa sub-basin of the Blue Nile River, South-Western Ethiopia : combining empirical analysis and community perception. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

T

Teutschbein, Claudia, 2008. Improvement of the WATBAL model for till soil hydrology with application to heavy metal transport. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

W

Wallin, Marcus, 2005. Carbon dioxide evasion from a Boreal Catchment. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Z

Ziller, Annette, 2010. Assessment of structural stormwater measures in Tehran through indicators of sustainable development. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

This list was generated on Fri Jun 21 03:04:30 2024 CEST.