Home About Browse Search
Svenska


Axberg, Charlotta, 2007. Erosionsskydd i strandzoner. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Erosion in coastal areas is a common problem all around the world. The range of the problem depends on several factors, i.e. type of bed-rock and soil, wind and wave climate. Another factor is whether the area is of high interest, i.e. if the area is important for tourism and recreation, if there are houses and other buildings close to the shoreline or if it is a site of special scientific interest. The higher the value, the more money is spent to keep the problem in check. There are several ways to solve the problem, in this thesis, I have studied the most common solutions. Even though coastal protection is effective for a specific site, it may cause erosion further down stream. There are lots of things you have to take in consideration before you start to build. The economy plays a big part.

The reason I chose this subject, is because I'm very interested in the forces of nature and the fact that the climate seams to be changing, with more extreme weather as a result. As more and more coastal areas get exploited the importance of coastal protection gets bigger.

The first part of this thesis is a literature study about erosion and different types of coastal protection. In the second part I've taken a look at already built constructions and tried to compare how they were built and how they work, with the general guidelines of the manuals I've studied. There are no perfect solutions, you have to adopt the design from one place to another, because of the different conditions.

,

Erosion är ett vanligt problem längs alla världens kuster. Hur omfattande problemet är beror på vilken bergrund och jordart man har på platsen samt våg- och vindklimat. En annan aspekt är hur viktig platsen är, om den har höga naturvärden eller är bebyggd. Ju högre värdena är desto större resurser läggs ned på att försöka få bukt med problemet. Sätten att lösa problemen är flera och i detta arbete har jag tittat på de vanligaste lösningarna. Bara för att man har byggt ett erosionsskydd behöver det dock inte betyda att problemet är löst. Även om erosionsskyddet fungerar bra för platsen kan det leda till att erosion uppstår någon annan stans. Vad man väljer att göra beror lite på vad man har för krav och vad man vill ha för resultat, men som i alla projekt så är det ändå ekonomin som avgör i slutänden.
Bakgrunden till arbetet är en fascination för naturens krafter samt det faktum att klimatet verkar förändras allt snabbare med mer extrema väder som följd. En utökad exploatering av kuster har också gjort att det blivit allt viktigare att bygga erosionsskydd.
Den största delen av arbetet består av en litteraturstudie. Manualer har lästs igenom för att få en bra bild av de olika erosionsskydden och hur de använts. Sedan har jag gjort en fallstudie där jag har tittat på hur man använt dessa i praktiken. Detta var svårare än jag trodde då det inte finns några exakta mallar för hur olika erosionsskydd skall byggas utan bara riktlinjer. Detta beror på att de måste anpassas efter den plats där det byggs. Sen har det varit svårt att få fram ritningar för de fallstudier som jag har gjort och en ordentlig jämförelse har därför inte kunnat göras.
De exempel jag tittade på verkade fungera väldigt bra och det är ju huvudsaken. Det som man kan diskutera är hur bra vissa av dem flöt in i den omgivande naturen. På vissa platser kanske det heller inte spelar någon större roll.

Main title:Erosionsskydd i strandzoner
Authors:Axberg, Charlotta
Supervisor:Persson, Jesper
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:28
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:erosion, erosionsskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8298
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8298
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 09:47
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 09:47

Repository Staff Only: item control page