Home About Browse Search
Svenska


Naalisvaara, Ronny, 2013. Clear-cut and substrate characteristics important for the occurrence of the beetle Upis ceramboides. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Disturbances, such as fire and wind, are important for saproxylic beetles (= beetles depending on decaying wood) to gain substrate in boreal forests. Clear-cutting is an example of a man-made disturbance. Measures such as prescribed burning have been made to resemble natural disturbances. The aim of this study was to see which clear-cut characteristics are important for the occurrence of the saproxylic beetle Upis ceramboides.

This is a species favored by open habitats and is said to respond positively to forest fires. The distribution area in Sweden for this species has decreased during the last two centuries and I wanted to see if there were differences between clear-cuts in Hälsingland, where it is very
rare and decreasing, and Norrbotten where this study was conducted. I found that a large area of dead birch wood had a positive effect on the occurrence per clear-cut. The larger area of dead wood in Norrbotten was the only parameter that could explain the higher frequence of occurrence of U. ceramboides in Norrbotten. Prescribed burning might have a positive influence on the occurrence of U. ceramboides if there is a high amount of substrate
left, but further research should be made to investigate this. On substrate level, it is important that the substrate is sun exposed and decayed by white-rot fungi, preferably Fomes fomentarius. It also seems that the substrate should not be too wet since the beetle
was found on logs with a low degree of contact with the ground. It is important to leave enough substrate, i.e. dead birch wood, after clear-cutting. This is done by leaving both dead and living birches, and if possible birches decayed by white-rot fungi.

,

Störningar såsom brand och vind är viktiga för att skapa substrat för vedlevande skalbaggar i den boreala skogen. Slutavverkning är ett exempel på mänsklig störning och i anslutning till slutavverkning kan hyggesbränning utföras för att efterlikna naturliga störningar. Syftet med
denna studie var att undersöka vilka faktorer i samband med avverkning som var viktiga för förekomsten av den vedlevande skalbaggen Upis ceramboides (större svartbagge). Arten har bara hittats i öppna miljöer, t.ex. efter skogsbränder. Utbredningen i Sverige för denna art
har minskat under de senaste århundradena och jag ville undersöka om det fanns några skillnader mellan hyggen i Hälsingland där arten verkar minska, jämfört med hyggen i
Norrbotten där denna studie genomfördes. Jag fann att en stor yta med förekomst av död björkved har positiv effekt på förekomsten av U. ceramboides per hygge. En större yta med död björkved i Norrbotten var den enda parameter som kunde förklara en högre förekomst av U. ceramboides i Norrbotten. Hyggesbränning kan ha en positiv påverkan på förekomsten av U. ceramboides om det finns det finns mycket substrat, men detta behöver studeras ytterligare. På substratnivå är det viktigt att substratet är solexponerat och vitrötat, framför allt av Fomes fomentarius (fnöskticka). Det verkar som om substratet inte bör vara för blött eftersom arten var mer frekvent i substrat med en låg andel av stammen i kontakt med marken. Det är viktigt att lämna tillräckligt med substrat, d.v.s. död björkved, i samband med avverkning. Detta kan göras dels genom att lämna tillräckligt med både döda och levande björkar och om möjligt björkved som är vitrötad.

Main title:Clear-cut and substrate characteristics important for the occurrence of the beetle Upis ceramboides
Authors:Naalisvaara, Ronny
Supervisor:Ranius, Thomas
Examiner:Öckinger, Erik
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2013:3
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Upis ceramboides, dead wood, clear-cut, prescribed burning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2132
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2132
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:03 Apr 2013 13:14
Metadata Last Modified:03 Apr 2013 13:14

Repository Staff Only: item control page