Home About Browse Search
Svenska


Lindfors Boij, Jakob, 2012. Golfbanans mångfunktionalitet – ett redskap för biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Uppsatsen syftar till att öka förståelsen om golfbanans roll i landskapsplanering för att öka
eller bevara biologisk mångfald. Tidigare har det i litteraturen framlagts att golfsektorn kan
bli en viktig del för att bevara processer i ekosystemen och den biologiska mångfalden.
Genom en litteraturstudie undersöks hur golfbanor påverkar den biologiska mångfalden.
Genom en fallstudie av en golfklubb undersöker uppsatsen hur klubben har arbetat med
biologisk mångfald och vad förutsättningarna för det har varit. Dessa två studier tillsammans
har gjort det möjligt att hitta kopplingar mellan hur golfbanan påverkar den biologiska
mångfalden och orsakerna som påverkar golfbanans förmåga att skapa biologisk mångfald.
Det ökar förståelsen för planerare för var och hur en golfbana kan användas i planeringen och
vilka faktorer som påverkar för att golfbanan kan bli ett redskap i bevarandet av biologisk
mångfald och processer i ekosystemen. Litteraturen visar att golfbanan kan användas för att
öka den biologiska mångfalden i övrigt artfattiga miljöer men den kan också bidra till
bevarandet av hotade arter. Fallstudien visar att frivilligt engagerade och potenta medlemmar
i stor utsträckning är avgörande för golfklubbens arbete mot ökad biologisk mångfald. Den
samlade slutsatsen ger därför att om de medlemmarna involveras ges golfbanan goda
förutsättningar att fungera som ett planeringsredskap eller strategi för att öka den biologiska
mångfalden i urbana och agrara miljöer. Om de involverade medlemmarna samtidigt ges
bättre stöd och förutsättningar för inhämtning av relevant och tillförlitlig kunskap ökar också
golfbanans kredibilitet som redskap eller strategi för biologisk mångfald. Författaren betonar
dock att även sociala och ekonomiska aspekter utifrån både ett samhälls- och golfkulturellt
perspektiv, ytterligare måste studeras för att skapa en bättre förståelse om golfbanans roll och
potential i förvaltningen av biologisk mångfald och utveckling av markanvändning över tid.

,

This paper aims to increase the understanding of the role of golf courses in landscape
planning to conserve or increase biodiversity. Earlier literature has presented golf sector as a
part that can become important in preserving the processes of ecosystems and biodiversity.
The paper examines literature on golf courses impacts on biological diversity, and a case
study investigate how a golf club has worked with biodiversity. Together this has made it
possible to find connections between the biodiversity of golf courses and factors that can
affect the ability of the golf course in providing biodiversity. This increases the understanding
for planners on where and how a golf course can be used in planning to increase biodiversity
and how the golf course can become an important part in preserving the biodiversity and
ecosystem processes. The literature shows that golf courses can increase the biological
diversity in other species-poor environments and that it also can contribute to the conservation
of threatened species. The case study shows that voluntarily committed and potent members
are essential for a golf club´s ability to work with and increase biodiversity. Hence, the
conclusion is that if theses potent members of the golf club are to be involved, the golf course
is given good conditions to function as planning tool or strategy to increase biodiversity in
urban or agrarian environments. If the involved members therefore are provided with better
support and better preconditions for retrieving relevant and reliable knowledge the credibility
of the golf course as a tool or strategy for sustaining biodiversity will increase. However, the
author stresses that also social and economic aspects from both a society and a golf cultural
point of view must be further investigated to obtain a wider understanding of the role and
potential for golf courses in biodiversity management and land-use development over time.

Main title:Golfbanans mångfunktionalitet – ett redskap för biologisk mångfald
Authors:Lindfors Boij, Jakob
Supervisor:Norlin, Måns
Examiner:Nordius, Arne
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:planering, biologisk mångfald, golfbanor, konservera, mångfunktionalitet, brukarmedverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1520
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1520
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2012 07:03
Metadata Last Modified:16 Aug 2012 07:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics