Home About Browse Search
Svenska


Levander, Jenny, 2009. Hur kan den biologiska artrikedomen i tätbebyggda områden ökas vid projektering? . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
673kB

Abstract

I Sverige bor största delen av befolkningen i tätorter. De flesta tätorter växer antingen befolkningsmässigt eller ytmässigt. I dagens stressade samhälle, blir utemiljön allt viktigare. Att ha nära till grönområden med rikt djurliv, har en positiv inverkan på människan och är bra för återhämtning. Med grönområden som innehåller variation av växter skapar vi en god livsmiljö för både människor och djur. I dagsläget hotas många djur på grund av att städerna växer. För att värna om dessa djurarter bör man veta något om deras livsmiljöer. Med detta arbete har jag försökt ta reda på, vad djur behöver för att trivas i tätbebyggda områden. Jag har valt att koncentrera mig på fjärilar, humlor och småfåglar. Detta är enligt mig ett sätt att arbeta för att bevara eller kanske till och med öka den biologiska artrikedomen i tätbebyggda områden.

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka växter som gynnar fjärilar, humlor och småfåglar, och vilka växter de behöver för sin levnad och fortplantning. Jag har även tittat på hur man kan öka artrikedomen i tätortens grönområden. Jag har gjort en litteraturstudie som visar de olika djurens behov och vilka växter som kan gynna dem. Jag har även tittat på vad dessa växter och grönområden behöver, vad gällande skötsel för att gynna djurlivet. Jag har genom att undersöka vilka lagar som kan ge ett stöd för de förändringar som kan behövas för att uppnå mitt syfte.

Jag har med två referensområden valt att se om mina frågeställningar går att uppfylla. Jag valde att använda mig av Bo01 i Malmö och Sankt Hans backar i Lund. Jag ansåg att ha referensobjekt, var det bästa sättet att undersöka om mina frågeställningar går att förverkliga. De uppgifter som jag har fått tyder på att; i planering och utförandet skils de båda referensobjekten åt i vissa delar. På Bo01 var ambitionen stor men man fullföljde inte tanken i förberedelserna, utan den mänskliga och ekonomiska faktorn gick före. Slutresultatet på själva projektet blev att man inte lyckades nå sina ”gröna mål”. Sankt Hans backar fullföljde sin ambition i utförandet och lyckades skapa ett bra referensområde för biologisk mångfald. Tyvärr tappades det bort att man måste fortsätta sköta området enligt den tänkta planen och det gjordes alldeles för få uppföljningar.

Med detta arbete har jag kommit fram till att de viktigaste slutsatserna med mitt arbete är att: För att kunna bevara och/eller öka djurlivet i tätorten, behövs främst en ”grön” helhetssyn i politiska beslut, utbildning och allmän förståelse för deras behov.

Main title:Hur kan den biologiska artrikedomen i tätbebyggda områden ökas vid projektering?
Authors:Levander, Jenny
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:fjärilsfrämjande växter, humlefrämjande växte, fågelfrämjande växter, biologisk mångfald, urban miljö , städer, nyanläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-81
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-81
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2009 12:09
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics