Home About Browse Search
Svenska


Panofsky, Sophia, 2018. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
255kB

Abstract

Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. Den stora efterfrågan av björngalla drev fram utvecklingen av metoder för att extrahera galla från levande björnar. De björnar som framförallt används på gallfarmar i Asien är asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus. Gallfarmarna ansågs även vara ett sätt att skydda och bevara vild asiatisk svartbjörn genom att minska tjuvjakten som framförallt drivs av den kommersiella handeln. Dock finns det inga indikationer på att gallfarmar skulle bevara eller skydda vilda populationer av asiatisk svartbjörn. Tvärtom finns det indikationer på att farmad björngalla skapar en laglig marknad där illegal björngalla från vilda björnar kan säljas och distribueras. På gallfarmarna hålls björnarna under extremt dåliga förhållanden vilket leder till en rad fysiska och psykiska sjukdomar så som hepatobiliär cancer, gallblåsepolyper, peritonit, blindhet, stereotypier med mera. Den dåliga djurvälfärden, extraherings metoderna och bearbetningen av björngalla gör att produkten inte bör anses säker för konsumtion.
Asiatisk svartbjörn klassas av International Union for

Conservation of Nature (IUCN) som sårbar och minskar i bestånd. Kommersiell handel med av björn samt förlorat habitat anses vara de största hoten mot asiatisk svartbjörn. Björnens stora hemområden i kombination med små reservat leder till att björnarna hamnar utanför reservat vilket gör dem mer sårbara mot tjuvjakt. Detta leder också till människo-björnkonflikter. De fattiga bönderna på landsbygden drabbas hårt av de skador som björnarna åsamkar grödor, boskap och egendom, även dödsfall och skador på människor förekommer. Det finns ett stort ekonomiskt incitament för att sätta ut snaror, tjuvjaga eller på annat sätt fånga eller döda björnar.

För att kunna bevara vild asiatisk svartbjörn bör fokus läggas på att minska efterfrågan av björngalla samt minska tjuvjakten. Att minska efterfråga på björngalla är ett komplext problem då traditionen av att använda björngalla i traditionell kinesisk medicin går tillbaka 1300 år. Att ersätta björngalla med galla från ett annat djurslag till exempel gris, använda syntetiskt framställt UCDA eller örter skulle i teorin vara ett hållbart alternativ till björngalla. Dock anser jag att substitut inte är en realistisk metod att minska efterfrågan av björngalla på, istället kanske en kombination av strängare lagstiftning angående tjuvjakt och användandet av björngalla. Gallfarmar bör stängas ner med omedelbar verkan baserat på den dåliga djurvälfärden för björnar i fångenskap, hotet som farmarna innebär för den vilda populationen samt på grund av den hälsofarliga produkten som produceras av björngalla. Strängare lagar och regler bör kombineras med mer allmänutbildning om björngalla, bevarandet av asiatisk svartbjörn samt hälsofarorna med att konsumera björngalla.

,

Bear bile is used in traditional Chinese medicine to cure a variety of different ailments including cancer, bruises and sprains. Before the year 1980 bear bile was secured through poaching. The increasing demand led to the development of methods to extract bile from living bears. When bile farming first started arguments were made for its conservational values. It was said that bile farms could protect the wild populations of bears since a significant threat for this species is poaching. The newfound methods paved the way for bile farms, where live bears are held for the sole purpose of extracting bile. The most commonly used bear in bile farms are Asiatic black bear, also called Moon Bear. There are no indications that the presence of bile farms protects or conserves the wild populations of Asiatic black bear. On the contrary farmed bear bile has opened a legal market which facilitates the sale of illegal wild bear bile. Bears on farms are kept under extremely poor conditions. They are kept in small barren cages, given meager feed and water. To extract bile a fistula between the gallbladder and abdominal wall is surgically created. For everyday extraction of bile, a sharp object or burning is used to reopen the fistula after which a tub is inserted. The poor conditions give rise to a variety of physical and psychological conditions, these include hepatobiliary cancer, gallbladder polyps, peritonitis, blindness, stereotypies among others. The lack of decent animal welfare in combination with bile processing results in a product that is not suitable for consumption.

International Union for Conservation of Nature (IUCN) classifies Asiatic black bear as vulnerable with diminishing numbers. The biggest threats to Asiatic black bear are considered to be commercial trade with living bear and bear parts and habitat loss. The large home range of Asiatic black bear and small nature reserves leaves the bears vulnerable for poaching and generate human bear conflicts. Farmers on the country side in countries where Asiatic black bears are endemic are often poor. The bears cause extensive harm to the farmers livelihood by damaging crops, property and by killing livestock. Creating an economic incentive to kill and sell bears for a large profit.

In order to conserve wild populations of Asiatic black bear efforts should be focused on reducing the demand for bear bile and reducing poaching. The tradition of using bear bile in traditional Chinese medicine dates back to the sevenhundreds diminishing the demand for bear bile is therefore a complex issue. One way would be to propose use of another species of animal bile for example pig bile. Also use of synthetic bile or herbs could be promoted. These options, while theoretically feasible, would not be successful in practice. My opinion is that stronger regulations and improved law enforcement in regard to poaching and the use of bear bile would be a better way to tackle the increasing demand of bear bile. Bad animal welfare, the threat to wild bears and the unsafe product that is produced are all grounds for the outlawing of bile farms. Regulations and law enforcement need to be combined with better education on the purpose of conserving Asiatic black bear and the dangers of consuming bear bile.

Main title:Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri
Authors:Panofsky, Sophia
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:66
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, gallfarm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10131
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10131
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2019 12:08
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics