Home About Browse Search
Svenska


Samuelsson, Therese and Westermark, Petra, 2004. Morgontidningars miljöstrategier : drivkrafter idag och i framtiden. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
543kB

Abstract

Society's interest for environmental issues was reinforced in the 1960:s when the book by
Rachel Carson, "Silent Spring", came out. She described a picture of a world without birds
singing and this got the environmental debate going. Today, this debate has reached the
corporate world since stakeholders are putting pressure on companies to show greater
environmental awareness. Many companies show uncertainty when they are faced with these
new market demands. It is no longer enough with being profitable; they also have to take
environmental responsibility for their actions in order to be competitive. This has led to a development of different kinds of environmental management systems, eco-labels and
certificates. They all have the purpose of structuring and communicating environmental
management efforts.

In order to be successful in their environmental work it is important for companies to develop strategies for handling environmental issues. There are many ways and methods for doing this and the focus should be on finding the method that suits the company the best. The aim with this master thesis is to describe how four morning papers have decided to manage their environmental work. By conducting case studies we have examined what path each company has chosen, what driving forces are behind these decisions and what each company think about their future environmental work.

The first two companies, Eskilstuna-Kuriren and Norrtelje Tidning, are both certified by ISO 14001. Since they have been certified for a few years they both have a rather mature
environmental management system. One of the reasons for the certification was to "keep their backyards clean" since they are checking up on other companies. The third company, Upsala Nya Tidning, has got a licence to print Svanen-labelled products. Yet they have chosen not to label their own product. This decision was made on believes that they wouldn't sell more papers or sell more ads because of an eco-label. Nya Wermlands Tidningen is the fourth company in this study. This company practise their environmental work in their own way. They do not follow a specific environmental management system or have a license to print Svanen-labelled products. Still, their printing office became the first in Sweden that didn't need a specific permit from the authorities to pursue business.

Eskilstuna-Kuriren and Upsala Nya Tidning, who both have documented environmental work,
also have printing offices that take orders from external clients. These customers have shown to be one of the reasons for pursuing the environmental work within these two companies. Norrtelje Tidning also has a documented environmental work but they print their paper in a former subsidiary company, which is also certified by ISO 14001. Nya Wermlands Tidningen does not perceive the same demand from external customers as the other companies are since this paper is not doing printing jobs for external customers. Consumers do not demand an environmental friendly product when purchasing a paper. Therefore these four companies are able to have four, totally different, environmental strategies and still be successful.

Major changes within the companies make the future of their environmental work uncertain.
There is a trend in this line of business to make the printing office a separate company.
Therefore, some of the companies are unsure of what the future will hold for them. Still, we believe these companies will keep on developing their environmental work and by doing that they will prepare themselves for future demands and conditions.

,

Samhällets intresse för miljöfrågor förstärktes kraftigt på 60-talet då Carsons bok ”Tyst vår” kom ut. Hon målade upp en bild av en värld utan fågelsång och detta gjorde att miljödebatten kom igång. Idag ställer samhällets miljöintressenter allt högre krav på företags verksamhet eftersom de får en ökad medvetenhet om miljöfrågor. Det räcker inte längre med att vara ekonomiskt lönsam, företagen måste även vara miljömässigt acceptabla. För att hjälpa företagen att tillmötesgå dessa nya krav som ställs på dem har det utvecklats en mängd olika miljöledningssystem, miljöintyg och miljömärkningar, allt för att företagen på ett enkelt sätt ska kunna tala om för kunden vad de gör för miljön.
Företag visar ofta en stor osäkerhet inför de ökande miljökraven och alla dessa krav gör att företaget behöver välja en strategi för hanteringen av miljöfrågorna. Metoderna och tillvägagångssätten är många och företaget behöver ta ställning till vilken metod som passar deras bransch och företag bäst. Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur fyra morgontidningsföretag har valt att bedriva sitt miljöarbete. Vi vill, genom fallstudier undersöka vilka olika vägar som företagen har valt att gå, vilka drivkrafter som ligger bakom dessa beslut samt ta reda på hur de ser på framtiden när det gäller deras miljöarbete.
Två av fallföretagen, Eskilstuna-Kuriren och Norrtelje Tidning, är certifierade enligt ISO 14001 och har varit det i några år. Deras miljöledningssystem har mognat och de gör ständiga förbättringar. En av anledningarna till att de införde miljöledningssystemen var för att vara säkra på att de höll rent framför egen dörr när de gick ut och granskade andra företags miljöarbete. Upsala Nya Tidning har licens för att trycka Svanen på trycksaksbeställningar men har valt att inte trycka den på sin egen tidning. Detta beror på att de inte tror att de skulle sälja några fler tidningar eller locka till sig fler annonsörer på grund av Svanenmärkningen. Nya Wermlands Tidningen har varken miljöledningssystem eller Svanenlicens. De startade upp sitt miljöarbete 1996 när de byggde ett nytt tidningshus och de blev det första tryckeriet som inte behövde några tillstånd från myndigheterna för att bedriva sin verksamhet.
Eskilstuna-Kuriren och Upsala Nya Tidning, som har ett dokumenterat miljöarbete, har även ett tryckeri som tar emot beställningar från utomstående kunder. Dessa kunder har visat sig vara en av anledningarna till att dessa företag bedriver miljöarbete. Norrtelje Tidning bedriver också ett dokumenterat miljöarbete men de trycker sin tidning i ett f.d. dotterbolag som också är ISO 14001 certifierat. Nya Wermlands Tidningen är den tidningen som skiljer sig mest från de andra eftersom de inte trycker åt några externa kunder. De känner därför inte något krav på sig från kunder till tryckeriet som de andra fallföretagen har. Eftersom tidningsprodukten idag inte har ett stort kundkrav på sig att vara miljövänlig så kan dessa fyra fallföretag ha relativt olika miljöstrategier och ändå vara framgångsrika. Inköpet av morgontidning är inget som kunden tänker på i samma utsträckning som t.ex. en bil och detta gör att det finns en stor variation i miljömedvetenhet hos fallföretagen. Dessutom så har dessa företag inga direkta konkurrenter på sin marknad så kunden har inget miljövänligare alternativ att välja på om de vill ha lokala nyheter från sin omgivning.
För en del av fallföretagen är framtiden oviss. De står inför några stora förändringar t.ex. att tryckeriet ska bli ett eget bolag vilket medför att framtiden för miljöarbetet på tidningsföretaget är osäker. Slutsatsen visar dock att dessa morgontidningsföretag kommer att fortsätta med det miljöarbete som de har börjat med för att på så sätt förbereda sig för framtidens krav och förutsättningar.

Main title:Morgontidningars miljöstrategier
Subtitle:drivkrafter idag och i framtiden
Authors:Samuelsson, Therese and Westermark, Petra
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:368
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:miljö, ISO 14001, tidningsföretag, miljöstrategier, Svanen, miljöarbete, miljöledningssystem, morgontidningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7119
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7119
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 09:41
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 09:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics