Home About Browse Search
Svenska


Jansson Matsson, Ida, 2015. Miljömärkningens betydelse för fiskkonsumtion : en intervjustudie. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

[img]
Preview
PDF
799kB

Abstract

Fisk har under senare år uppmärksammats som ett nyttigare och mer miljövänligt alternativt till kött. Efterhand har det dock kommit larm från forskare runtom i värl-den att fisket inte sker på ett miljömässigt uthålligt sätt, vilket således hotar både fiskbestånd och livsmiljöer. Ett sätt för konsumenter att påverka skulle kunna vara att välja miljömärkta fiskprodukter. För att dessa produkter ska få genomslag på marknaden krävs dock att konsumenterna vet att de finns, deras innebörd och kän-ner igen dem i butiken. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka kunskaper och åsikter som finns om miljömärkta fiskprodukter. Materialet samlades in genom gruppintervjuer då dessa möjliggör att nå en större grupp än med individuella inter-vjuer. För att skapa spridning i ålder, utbildningsnivå och kön valdes fyra sinsemel-lan olika intervjugrupper, bestående av ammande och gravida kvinnor, brandmän, medelålders kvinnor respektive ekonomistudenter. Undersökningen visade att kun-skapen om miljömärkta fiskprodukter i grupperna generellt var mycket låg. Däre-mot uppgav många att de ofta valde miljömärkta produkter för andra varor. De som uttalade sig var i stort sett odelat positiva till miljömärkningarna. Den enda negativa aspekten som framfördes var det ofta jämförelsevis höga priset. Tidigare studier har visat att många olika aspekter påverkar konsumenten i butiken varför mer intellek-tuella överväganden, som krävs vid miljömedvetna val, ofta får stå tillbaka för mer direkta krav. Det betyder att miljömedvetna val inte är lika frekventa som de många gånger uppges vara. Däremot tycks konsumenter, när de väl etablerat en vana att inhandla miljömärkta varor, vara mindre priskänsliga och också tycka att de får bättre produkter än vid köp av konventionella varor.

Att notera: Materialet arbetet baseras på samlades in under 2010. Detta gör att flera sakförhållanden i arbetet vid dags dato är inaktuella. För att intervjuerna ska kunna förstås utifrån den då rådande situationen är statistiken baserad på den information som fanns tillgänglig 2010.

,

Fish has during recent years got a reputation as a healthier and more environmental-ly friendly alternative to meat. But over time, alarms from scientists all over the world tell us that today’s fishing industry is not only severely overfishing fish stocks but also destroying their habitats. As a reaction to this, organizations certify-ing more sustainable and environmentally friendly alternatives have formed. For this to be a powerful tool for consumers to have an impact on the fishing industry it is of crucial importance that consumers know and appreciate the environmentally friendly products. The aim of this essay is to investigate knowledge and thoughts about environmentally certified fish products. Fire-fighters, pregnant women, mid-dle-aged women and economy student were interviewed in groups of 3-9 persons. The knowledge of problems associated to the fishing industry was quit good throughout the groups but knowledge of environmentally certified products were surprisingly low, only one group mentioned that they regularly buy such products. Previous studies has shown that, even though consumers claim that they intend to buy environmentally labelled products, this is seldom the case since many other factors, like hunger and stress, influence the consumer in the store.

NB: The material this study is based on was collected during 2010. Since then, some things stated in the text have changed. Although, to keep the interviews in the right context, statistics and information from food companies and certification or-ganizations has been kept as they were in 2010.

Main title:Miljömärkningens betydelse för fiskkonsumtion
Subtitle:en intervjustudie
Authors:Jansson Matsson, Ida
Supervisor:Sonesten, Lars and Erlandsson, Åsa and Nordström Källström, Helena
Examiner:Grandin, Ulf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NBMMP Natural Resources Programme - Biology and Soil Science 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Keywords:fisk, konsumtion, konsument, miljömärkning, krav, MSC, WWF, fish, consumption, consumer, eco-labelling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4550
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4550
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Fisheries and aquaculture - General aspects
Aquaculture production
Nature conservation and land resources
Water resources and management
Life sciences
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2015 12:00
Metadata Last Modified:01 Jul 2015 12:00

Repository Staff Only: item control page