Home About Browse Search
Svenska


Dahl, Jenny, 2013. Hur kopplad är asp till tidigare jordbruksmark? : en studie av aspförekomst och tidigare markanvändning i fem län i Mellansverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Aspen (Populus tremula) is a tree that is important for biodiversity. It is a pioneer tree that is favored by much light. It is possible that aspens that regenerated on agricultural land have a different importance for biodiversity than aspens that regenerated in forests, since their conditions have been different. By studying how the land use have changed you can see how many of today’s aspens regeneretad on agricultural land. This paper studies three questions and includes five regions (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro and Värmland):

* How has the land use changed from the time the historical map was made (1860-1911) until now?
* Is aspen more frequent in today’s forests on land that used to be agricultural land than coniferous trees are?
* How many percent of today’s aspens have grown up on land that used to be agricultural land?

A historical map was used to analyse the land use, separated into forest, agricultural land and the border between agricultural land and forest. Data from the Swedish National Forest Inventory were used, including plots with an age of the forest of 70 years or more, and more than 10 % aspen or with 0 % aspen and more than 90 % spruce and/or pine.

The percentage of agricultural land and forest were compared on the historical map and on the modern map to analyse how the land use had changed. The agricultural land had decreased in all the regions while the forest had increased.

The results show that aspen is more frequent on land that historically was agricultural land compared to spruce and/or pine. The percentage of aspen that regenerated on agricultural land is higher in the forest regions Värm-land (30,8 %) and Örebro (23,5 %) than in the agricultural regions Stockholm and Uppsala, while the agricultural land has decreased equally in all the regions. A possible reason is that small meadows and fields have been abandoned in Värmland and Örebro, but farms have merged and become bigger implying a small change in the total area of agricultural land. Aspen can establish quickly on abandoned agricultural land, which leads to a high percentage on old fields and meadows.

,

Aspen (Populus tremula) är ett trädslag som är viktigt för biologisk mångfald. Den är ett pionjärträd som trivs med stor ljustillgång och därmed växer bättre på öppna marker än i skog. Det är då möjligt att aspar som är uppvuxna på jordbruksmark har en annan betydelse för biologisk mångfald än aspar uppvuxna i skog, eftersom de haft andra förutsättningar när de vuxit upp. Genom att studera hur markanvändningen har förändrats kan man se hur stor del av dagens skogsaspar som har vuxit upp på tidigare jordbruksmark. Den här studien undersöker tre frågeställningar och inkluderar fem län (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Värmland):

* Hur har markanvändningen förändrats i de utvalda länen från det att den häradsekonomiska kartan ritades 1860-1911 till nu?
* Förekommer aspen i dagens skogslandskap i större utsträckning på tidigare odlingsmark än vad gran och/eller tall gör?
* Hur stor andel av dagens aspar har vuxit upp på tidigare jord-bruksmark?

Häradsekonomiska kartor användes för att kontrollera tidigare markanvändning i de tre klasserna skog, ängs-/åkermark och kantzon mellan äng/åker och skog. Provytor från Riksskogstaxeringens inventeringar med en beståndsålder över 70 år och mer än 10 % asp respektive 0 % asp och över 90 % gran och/eller tall undersöktes.

Andelen skogsmark och jordbruksmark jämfördes på den häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet/början av 1900-talet och dagens fastighetskarta för att se förändringar i markanvändningen. Analysen visade att jordbruksmarken har minskat lite medan skogsmarken har ökat i samtliga län.

Resultaten visar att asp förekommer i större utsträckning på tidigare jordbruksmark än vad gran och/eller tall gör. Andelen asp som vuxit upp på tidigare jordbruksmark är högre i ”skogslänen” Örebro (23,5 %) och Värmland (30,8 %) än i ”jordbrukslänen” Stockholm och Uppsala, samtidigt som ängs-/åkermarken minskat ungefär lika mycket i alla län. En möjlig orsak kan vara att små åkrar och ängar har övergivits i större utsträckning i Värm-land och Örebro, men att små gårdar slagits ihop till stora så att andelen jordbruksmark fortfarande är ungefär lika hög. Aspen kan etablera sig snabbt på övergiven jordbruksmark vilket ger en hög andel asp som är uppvuxen på denna typ av mark.

Main title:Hur kopplad är asp till tidigare jordbruksmark?
Subtitle:en studie av aspförekomst och tidigare markanvändning i fem län i Mellansverige
Authors:Dahl, Jenny
Supervisor:Gustafsson, Lena and Ranlund, Åsa
Examiner:Redbo Torstensson, Peter
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2013:9
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:asp, Populus tremula, markanvändning, jordbruksmark, skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2791
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2791
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant propagation
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2013 09:38
Metadata Last Modified:02 Oct 2013 09:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics