Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ä | Ö
Number of items: 220.

A

Abrahamsson, Linn, 2018. Vegetationens påverkan på gårdens rumslighet : en jämförelse mellan efterkrigstidens och dagens bostadsgårdar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlberg, Frida, 2017. Takparkens plats i den växande staden : en aktivitetsanalys på Emporia takpark i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Malin and Svensson, Sofia, 2015. Människans preferens för natur : en analysmetod för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Niklas and Andersson, Jakob, 2016. När färden är målet : upplevelser av ett rekreationsstråk i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alenvall, Alexander and Löfstrand, Hanna, 2017. Sociala träd : en idégestaltning av en allé med visuell mångfald i trädkompositionen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alsawadi, Mina, 2016. Det offentliga rummet som kanvas för gatukonst. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersdotter, Karolina and Wärnberg, Erik, 2014. Planering till plantering : en fallstudie om växtsäker gestaltning på Campus Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anderson, Jonathan and Jörgensen, Maja, 2015. Säljande overklighet : en kritisk granskning av osanningar i visionsbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria and Appelblad, Jessica, 2016. PULS-parken för folk av alla slag : ett gestaltningsförslag för "Selmas park-framtidens park". First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sara and Åström, Matilda, 2013. Biologisk mångfald i en urban miljö : att genom gestaltning öka biodiversiteten i Artilleriparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreasson, Gustav, 2020. Hållbar bebyggelsestruktur : en undersökning av kriterier för stadens form och grönstruktur med fokus på kvartersnivå. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Angergård, Hannes, 2014. Prioriterad cykeltrafik : en undersökning om cykelplanering i centrala trafikkorsningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aronsson, Michel, 2020. Blev det som det var tänkt? : en studie av utemiljön på Solbacka demensboende i Norrtälje. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Emma, 2017. Visionen om dagvatten : en kritisk granskning av hur dagvatten gestaltas i visionsbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Emma and Marschall, Hannah, 2014. Från Knivsöder till Snobbsöder : en fallstudie av gentrifieringen av Hornstull. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axellie, Lovisa, 2014. “Vi kan ses hemma hos mig!“ : ett gestaltningsförslag på en bostadsgård för studenter i kvarteret Hamberg i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Hanna and Nederman, Louise, 2016. Skvallertorget i Norrköping : en studie av fotgängarnas användning av torget och shared space betydelse för platsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axi, Karin and Sjöberg, Astrid, 2013. Planering av grönstruktur : utveckling från 1940-talet till idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axling, Mathilda and Sandström, Agnes, 2015. Stadsrum för människor : en studie av mänsklig aktivitet i Vardagsrummet i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

B

Backmann, Hanna, 2016. Stora torget i Uppsala : en studie om användning och upplevelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergbrant, Ulrika and Lindström, Elin, 2013. Den attraktiva stadskärnan : en jämförelse av tre svenska kommuners arbete med att uppnå en attraktiv stadsmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berglund, Astrid, 2018. Återhämtning i stadsmiljö : ett gestaltningsprogram för Tunaparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergsten, Sofia, 2017. Skugga över en sittplats : gestaltning för skydd mot vårsolen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomberg, Maya and Liljenfeldt, Ulrika, 2018. Tillfällig landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för Östra Ågatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Boberg, Ruth and Bergebo, Elsa, 2016. Borta bra men hemma bäst? : bostadsnära utemiljö ur studenters perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bramler, Ellen and Ciftci, Malin, 2018. Den vertikala parken i den täta staden : ett alternativt sätt att bygga med grönska. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Britzne, Marie, 2016. Biologisk mångfald : från gammal kyrkogård till nyanlagd minneslund. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Elvira, 2016. Japansk trädgård på svenska : gestaltning av en omsluten villaträdgård i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Julia and Olsson, Emil, 2019. Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

C

Carlqvist, Julia and Wallander, Sara, 2018. Mötesplatser i stadens offentliga rum : en undersökning om hur Stora torget i Uppsala fungerar som mötesplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlstén, Freija, 2014. Wetland development in the context of ecotourism : a conceptual design proposal for a wetland site in Lake Victoria, Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chesterson, Sofie, 2018. Utformningens betydelse för interaktionerna på en lekplats : en jämförelse av barns och föräldrars sociala interaktioner på en prefabricerad lekplats och en naturlekplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christoffersson, Evelina, 2014. Armasjärvi i förändring : en fallstudie om upplevelser av förändringar i landskapet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ciszuk, Fanny and Eriksson, Cecilia, 2016. Skolträdgårdar nu och då : ett gestaltningsförslag för en skolträdgård vid Lagga skola. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

D

De Leon Gonzalez, Marluz, 2017. Trädgård för själen : en jämförelse mellan rehabiliteringsträdgårdarna Nynäs och Gröna Rehab. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Djurberg, Agnes and Montgomery, Emelie, 2015. Förorenad mark blir park : hur fytoremediering kan användas på St Hans backar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

E

Edström, Malin and Nystedt, Anna, 2014. Rosenlunds återfunna formträdgård : bilden av en dold anläggning från 1700-talet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eliassi, Chiro, 2017. Kalmar Strandpromenad : ett program för utveckling av Sylvanderparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enghag, Charlotta and Sarakinis, Dafni, 2014. Mina kvarter som metod för medborgardialog i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engman, Kajsa, 2018. Verktyg för grönyteplanering i Uppsala : med fokus på Ulleråker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Daniel and Kuortti, Hannes, 2015. Äldre och få, om landsbygdskommunernas befolkning : en dokumentgranskning av Östhammars och Tierps översiktsplaner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Martin and Matz, Fredrik, 2017. Samspel : ett gestaltningsförslag till en tomt på Torö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erlandsson, Kristján and Frelin, Oskar, 2014. Ett gestaltningsförslag för Osmundsbergs kalkbrott. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

F

Fackel, Lina, 2016. Tecken på omsorg : en upplevelse av strandängarna i Mariebergsskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fahlgren Brodin, Johanna, 2018. Fysisk aktivitet i stadsmiljö : en studie av förutsättningar för fysisk aktivitet i Uppsalas stadskärna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falkentoft, Anna Sofia and Djezzaz Nielsen, Isanoor, 2014. Akademiska sjukhuset i Uppsala : et gestaltningsforslag til en strukturplan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fjellström, Mia, 2017. Kvinnors trygghet i det offentliga rummet : en undersökning av hur stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun arbetar med kvinnors trygghet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Folke, Josefin, 2018. Gestaltning av upplevd trygghet i offentliga miljöer : en undersökning av trygghetshöjande gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Isabelle, 2015. Det övertygande förslaget : visuell retorik inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsell, Emilia, 2015. Att ersätta skogsalmen : en undersökning av alternativ till en sjukdomsdrabbad art i befintlig parkmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frenzel, Anna, 2018. Att ersätta det oersättliga : en undersökning av ersättningsträd för paraplyalmarna på Skogskyrkogården. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritzell, Hanna Fideli, 2018. Landskapsarkitekten, konstnären och den kreativa processen : en beskrivning och analys av samarbetet mellan landskapsarkitekt och konstnär i arbetet med offentlig gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frogsjö, Frida and Hellström, Julia, 2017. Rekreation i trädbeklädd våtmark : ett gestaltningsförslag som flätar samman människa och natur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Funemo, Elin, 2018. Landskapsarkitektens roll i medborgardialoger i planeringsprocesser : en studie av problem och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fält, Jenny and Olsson, Matilda, 2014. Vardagslivet i det offentliga rummet : idéförslag för utformning av en busshållplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

G

Giotas, Antonella, 2018. Den svårdefinierade hållbarheten : en jämförelse av två modeller för stadsplanering på kommunal skala och hur de kan komplettera varandra. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gissén, Frida and Fogelberg, Siri, 2017. Klimatanpassning : landskapsarkitektens yrkesroll och kunskapsbehov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grimheden, Linda, 2016. Spontana möten : gestaltningsförslag till kvarteret Kadetten i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gronow, Anna and Gustafsson, Malin, 2014. Växtgestaltning som gynnar pollinerande insekter : gestaltning av en plantering i Gotlandsparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gulve, Simon, 2015. Vaksala skateplaza : ett gestaltningsförslag för att främja skateboardåkning i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Helen and Wikström, Emma, 2017. En grönskande trädgård i staden : ett gestaltningsförslag för en studentnationsträdgård i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Birger, 2018. Den fysiska landskapsplaneringens påverkan på jordbruksmark och en hållbar framtid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Linnéa and Olsson, Julia, 2017. Stadsträdgården, Uppsala : en studie utifrån Gunnar Jarle Sortes teori om parkkvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Stina, 2013. Möjlighet att sitta för att kunna gå : en fältstudie kring tillgång och användbarhet av bänkar i Sala backe i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göthlin, Jonna and Lundkvist, Annika, 2016. En trädgård att klappa på : ett gestaltningsförslag med fokus på det taktila sinnet för att främja välbefinnandet hos äldre. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

H

Hagerfors, Andrea, 2016. Hundpromenaden i Uppsala tätort. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagström, Johanna, 2015. Mellan äng och lund : ett trivalent programförslag för Södra Lillängen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hale, Sara and Moberg, Zara, 2018. Göra rum i Stockholms stad : landskapsarkitektens verktyg i gestaltning för social hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammar, Alice, 2016. Vem tar plats i det delade utrymmet? : en studie av rörelsemönster utifrån ett genusperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Anna, 2016. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hasselberg, Susanne and Thor, Sara, 2018. Jämställdhet i parker : en undersökning av hur parker kan gestaltas jämställt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellström, Fanny, 2016. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmberg, Sara, 2016. Landskapets bortglömda berättelse : kartering av äldre strukturer i Marielund utanför Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmqvist, Kajsa and Lindqvist, Therese, 2014. Biologisk mångfald i kommunal stadsplanering : exempel från Örebro och Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hultman, Amanda, 2014. POP UPP Café, med skoven som nabo och Pallet Pavilion : en studie av tillfällig landskapsarkitektur i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Häggquist, Tobias, 2015. Samspel mellan trafikslag på Uppsala Resecentrum : en fallstudie om interaktion mellan trafikslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hård, Karolin and Michélsen, Ivar, 2017. Illusionsdesign : optiska illusioner som verktyg vid gestaltning inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

I

Ingmar, Helena, 2013. Tunabackar - bostadsgårdens förändring : en undersökning av bostadsgårdens funktioner och hur de har förändrats mellan åren 1947–2013. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

J

Jacobsson, Johan and Soldemo, Svante, 2013. Social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden : “en hållbar stadsdel i världsklass“. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jacobsson, Martha, 2018. Vad innebär kvalitet på grönstruktur? : en fallstudie om förtätningsprojektet Årstafältet, Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jakuszewska, Aleksandra, 2020. Den polska bostadsgården : ett gestaltningsprogram för bättre välbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jerrås, Jessica, 2017. Ungdomars landskap : att se och förbättra utemiljöer utifrån ungdomars perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johannesson, Emma and Östlund, Maria, 2018. Det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster utförda av stadsträd i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johanson, Isabel, 2015. Gestaltning med geofyter : lökar och knölar som tillägg till befintlig vegetation för att öka färgupplevelsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Ebba, 2015. Olika förutsättningar - lika planteringar : kan användningen av Nick Robinsons principer få två planteringar i olika miljöer att se likadana ut?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Hanna, 2013. Uppfattningen om perenna gravplanteringar hos tre uppländska kyrkogårdsförvaltningar : en fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Julia and Sandström, Elli, 2016. Gated communities i staden : en undersökning om hur det offentliga rummet påverkas samt vilka konsekvenser det har för svensk stadsbyggnad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linda, 2013. Växtmaterial på bostadsgårdar : en fallstudie av fem nyanlagda bostadsgårdar med trendspaning bland träd och buskar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Madeleine and Reppling, Johanna, 2018. Nordisk romantisk funktionalism : en studie av Ulla Bodorffs gestaltning av bostadsgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Anna, 2013. Utblicken från ett tågfönster : miljöerna vi passerar och hur de kan utformas för att ge ett positivt intryck av staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jändel, Anna, 2018. Sergels torg : en analys och idéskiss som utgår från de fem dimensionerna i Vikas Mehtas teoretiska ramverk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

K

Kalacun, Natasha, 2015. Bunkern : en approprierad yta i Gävle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Emma, 2013. Ekologisk dagvattenhantering (ED) i Stockholms Stad : en studie om kommunens arbete mot en miljövänligare dagvattenhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Jesper and Matzén, Emil, 2017. Evolutionspsykologi i Ekonomikumparken och Observatorieparken : ett evolutionärt perspektiv som grund för landskapsanalys. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlström, Marta, 2019. Dagvattenhantering med träd och kolmakadam. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kowalik, Konrad, 2016. Separering av gående och cyklister : en studie av Uppsalas, Köpenhamns och Nederländernas arbete för ökad cykeltrafik. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullander, Lisa and Karlsson, Rebecca, 2016. Hur påverkar gestaltningen bostadsgårdens användning? : en studie av fyra bostadsgårdar i nyproducerade områden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

L

Lagerkvist, Emma and Bååth, Sofia, 2015. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lange, Hanna and Wennberg, Fredrik, 2018. Gröna anläggningar på betongbjälklag : ett nytt gestaltningsförslag för fastigheten "Greenhouse". First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Henry, 2018. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Sara and Lehto, Ebba, 2017. Exkludering i det offentliga rummet : en forskningsöversikt över exkluderande landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lazar, Mattias, 2017. Social interaktion genom spontansport : en omgestaltning av Spelbomskans torg i Stockholm med fokus på sport och lek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Levin, Tarina and Sedin, Emily, 2015. Odefinierade platser som en del av det offentliga rummet : en undersökning av odefinierade platser i sju kommuner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lidberg, Simon, 2014. Klimatförändringarnas påverkan på träd i offentlig miljö i Uppsala till år 2100 : tillämpat på tio av de idag vanligaste träden i nyplanteringar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Charlotta and Nilsson, Mona, 2015. Reglerande ekosystemtjänster i urbana miljöer : från teori till praktik. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom, Agnes, 2016. Jämställdhet i det offentliga rummet : en undersökning av Malmö stads och Botkyrka kommuns översiktsplaner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom Ågren, Hedvig, 2014. Slakthusområdet : en gestaltning enligt Jane Jacobs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbom, Anna, 2015. Korsa! : ett gestaltningsförslag till församlingshemmet i Rättviks innergård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Matilda, 2013. Hållbar stadsutveckling idag : en studie av Delegationen för hållbara städers arbete mot ett mer hållbart Sverige och ett praktiskt exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Petter, 2014. Bell på Betongen 1 : Simon Bells analysmetod för ett landskaps visuella sammansättning applicerad på ett industriområde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindén, Jannica, 2016. Gestaltning av Gransätersparken : en beskrivning av gestaltningsprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linnros, Fanny and Nilsson, Viktor, 2013. Torget flyttar in : en studie i att förbättra upplevelsen av offentlighet i S:t Per Gallerian. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lizell, Henrik and Rådberg, Louise, 2014. En healing garden vid Uppsala resecentrum : för återhämtning i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundqvist, Caroline and Payne, Helena, 2017. Ulls hus innergård : en studie av hur formstark gestaltning används och upplevs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lönnström, Filip, 2016. Det tilltalande landskapet : en studie av Lancelot Capability Browns arkitektoniska stil utifrån Jay Appletons prospect and refuge-teori. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lövgren, Ida and Nilsson, Emma, 2018. I väntan på buss 811 : ett gestaltningsprogram för säkrare, tryggare och mer komfortabla busshållplatser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lööf Green, John, 2021. Micro-districts, a landscape architecture perspective : the built environment of industrialised residential neighbourhoods of Leningrad, the Soviet Union. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

M

Magnusson, Petronella and Broström, Selma, 2015. Siktet mot en hållbar stadsutveckling : en undersökning av begreppet hållbar stadsutveckling och en analys av hur arbetet med detta bedrivs i projektet Smaragden, Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malm, Emelie, 2013. När naturen leker : hur barnets relation till naturen framställs i filmen ”Granne med Totoro”. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malm, Hannah, 2013. Ungdomars användning av staden : en studie av Sergels torg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mannehed, Tobias, 2013. Drömparken - den perfekta parken? : undersökning av parkens sociala förutsättningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martinsson, Lydia and Öhrling, Emma, 2018. Barn i fysisk planering : en undersökning av barnperspektiv och barns perspektiv inom kommunal verksamhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson, Linda, 2018. Utformning av cykelvägar : en jämförelse av dokument i Sverige och Nederländerna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellegård, Oskar and Angner, Fredrik, 2014. Contain : ett gestaltningsförslag för Tritis Septemvriou Street, Thessaloniki, Grekland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Menzinsky, Hanna, 2018. Tillgänglighet för äldre i parkmiljöer : en studie av internationella riktlinjer genom analys av parken Höganäshöjden i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mukka, Sabina, 2017. Har du glömt att skogen är din vän? : en studie av hur skogen framställs i två svenska barnböcker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Myhr, Tora and Wallstedt, Maria, 2015. Vem får vara skalfigur? : en intervjuundersökning om hur landskapsarkitekter väljer skalfigurer till perspektivbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mårtensson, Hanna, 2018. Landskapsarkitekter som samordnare : en studie av hur väl studenterna inom landskapsarkitektur förbereds för arbetet som samordnare i miljökonsekvensbeskrivningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

N

Nee, Hanna, 2017. Den ängslika perennplanteringen i Skärholmens perennpark : en studie utifrån ett skötselperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nerman, Cecilia, 2014. Kiruna stadsomvandling, vägen mot ett mer jämställt samhälle?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Neumüller, Ia, 2017. Soundscape : om ljud i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Stina, 2015. Ekosystemtjänster i staden : en studie av nya gatuträd på Fyrislundsgatan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordlund, Johanna, 2013. Synen på friluftsnaturen : en studie av natursynen i elva artiklar ur Svenska Turistföreningens årsskrift 1900–2010. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordström, My and Nilborn, Emma, 2017. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyman, Jonathan, 2015. Resonans : ett gestaltningsförslag för en park med infiltrationsdamm i Gavlehov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

O

Olsson, Ida, 2016. Att stärka naturupplevelser : ett gestaltningsprogram för Angarnsjöängens våtmarksområde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Rebecka, 2013. Användningen av genomsläppliga markbeläggningar : ett sätt att fördröja och minska avrinningen av dagvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olterman Arvidsson, Olof, 2018. Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Onoszko, Benjamin, 2013. Studie av studio : jämförelse mellan två universitet och deras lärosätt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Orefelt, Fredrika and Rosquist, Anna, 2016. Två trappor i stadsmiljö : en studie över hur trapporna vid Sergels torg och Uppsala Resecentrum används. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ottosson, Johanna, 2014. Barns favoritplatser, ett underlag vid skolgårdsplanering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

P

Parke, Lovisa and Sohl, Hanna, 2016. Två visioner av en stad : en jämförelse mellan idéerna i stadsplanen från 1900 och tävlingsförslaget från 2012 för Kiruna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Peinert, Hanna, 2018. Ljuset leder vägen : en gestaltande undersökning av belysningens påverkan på den visuella upplevelsen av Vretgränd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pershagen, Anna Maria and Ransmark, Lena, 2018. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Oskar, 2016. Förstärk karaktären med markmaterial : en undersökning om hur markmaterial förstärker karaktärer på tematiserade platser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Peterson, Gerda, 2015. Växtgestaltning för alla årstider : ett gestaltningsförslag för Uppsala Botaniska trädgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pind, Martina, 2014. Växternas samspel i rabatten : ett gestaltningsförslag som visar på hur marktäckande växter kan reducera ogräsets etableringsförmåga. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pravitz, Tobias and Persson Lanner, Helena, 2016. En skolgård – yta och aktivitet : en observationsstudie på Hägerstensåsens skolas skolgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Propst, Teresia, 2015. Vinterdvalan som tröst : identifiering av återhämtande faktorer inom miljöpsykologi och trädgårdsterapi med fokus på vinteraspekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Randhem, Linnéa, 2014. Biologisk mångfald i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för Odinslund i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Raustorp, Maria, 2015. Aspekter som främjar promenadvänlighet i byggd miljö : en jämförandestudie mellan forskningsområdet fysisk aktivitet i byggd miljö och Jan Gehls forskning om promenad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Renström, Tove, 2016. Attraktiva bostadsgårdar för rörelsehindrade äldre : aspekter i utemiljön som möjliggör och stimulerar utevistelse och aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reppen, Adrian and Näsman, Frida, 2017. Den kompakta staden : täthetsidealets framställning i Dagens Nyheter 2009-2016. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ridderstolpe, Emelie, 2014. Att gestalta utifrån Jan Gehls teori och metod : exemplet Fyristorg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rodin Borne, Hannah, 2018. Form, funktion och aktivitet : en jämförelse av parker anlagda i Stockholm under funktionalismen respektive mellan 2000 och nutid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roos, Ida, 2015. Attraktiva stadsrum för människor : gestaltningsförslag för Östra Hamngatan i Falun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roth, Lovisa and Mellström, Caroline, 2016. Ökad utevistelse på campusområden : gestaltningsförslag till en klimatanpassad uteplats för studenter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ruth, Elin, 2014. En helande plats : ett gestaltningsförslag för parken Torkelsplan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydeman, Sara and Scharin, Ellinor, 2014. Gräsrotsinitiativens roll i en hållbar omställning av lokalsamhället : en studie om Incredible Edible Todmorden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

S

Samuelsson, Klara, 2016. Invasivt växtmaterial : vägledning för val av träd och buskar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Saramolki, Peyman, 2016. Observationer på Dragarbrunnsgatan : en studie av fotgängares rörelsemönster och konflikter med andra trafikslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schedin, Karin, 2018. Från San Francisco till Ursvik via en parklet : två idéskisser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöberg, Carolin, 2014. Sociala aktiviteter på Västertorg : ett gestaltningsförslag baserat på Jan Gehls teorier och metoder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöberg, Ida and Weinstock, Matilda, 2018. Historisk plats, moderna problem : tre idéförslag till bullerreducerande åtgärder för Kronparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöberg, Lisa, 2017. Plats för grönska i staden : bostadsgårdens förändring från 1940- till 2000-talet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjögren, Jonas, 2018. Ungdomar och deras utemiljö : en undersökning kring användande och utformning av offentliga platser anpassade för ungdomar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skarin, Hannes, 2018. Tillgängliga naturmarker : tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Smedberg, Amanda, 2018. Tidiga planeringsskeden : en undersökning om landskapsarkitektens roll i tidiga planeringsskeden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Smårs, Victoria, 2013. Belysning för ökad trygghetsupplevelse : tre exempel på hur Uppsala kommun har arbetat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Somby, Sanna, 2013. Tryggare tillvaro? : en studie av trygghetsupplevelsen av Victoria Parks utemiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sonesson, Cecilia, 2013. Beträdor i det skånska jordbrukslandskapet : en studie av Lunds kommuns arbete med tillgängliggörandet av det tätortsnära jordbrukslandskapet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Spegel-Nääs, Erika, 2015. Artrika gröna tak : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka den biologiska mångfalden på ett befintligt grönt tak. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stevensson, Linn, 2014. Det nya Kiruna : tävlingsförslag och utopisk förebild. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stjernström, Matilda, 2018. Göra som vi brukar eller leta burkar : en jämförelse mellan turistkartan och geocaching som metoder för att upptäcka stadslandskap. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stryjan, Noa, 2018. Sommaren i city : gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stålnacke, Elias, 2017. Ömsesidig hänsyn : en studie av shared space på Östra Ågatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stöckel, Linnéa, 2016. Begravningsplatsen – den nya parken? : förändringen av begravningsplatsens användning och dess möjlighet som framtida rekreationsområde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundin, Ellen, 2015. Nya möjligheter med flytande stadsodlingar : en utveckling av Pocket Park Fyrisån. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Michelle, 2018. Gestaltning för hållbar dagvattenhantering i mindre stadsdelsparker : exemplet Fågelsångsparken i Sollentuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svahn, Johanna, 2014. Framkomlighet för cyklister : en jämförelse mellan policy och verklighet på två platser i centrala Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svahn, Linn, 2015. I gränslandet mellan natur och kultur : en undersökning om myndigheternas uppdelning av natur- och kulturmiljövård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svanland, Sofia, 2015. Principer för gestaltning av en ridslinga : med avseende på en säker och variationsrik upplevelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svedmyr, Sofia, 2016. Vegetationens påverkan på barns användning av en förskolegård : en observationsstudie på Berga Montessoriförskola och Sagoskogens förskola. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Nils and Klingstedt, Rasmus, 2018. Belysning och upplevd trygghet : ljusgestaltning av ett delstråk i Stadsskogen, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svenzén, Ebba, 2017. Gräsytor i täta städer : landskapsarkitekters möjligheter att förebygga slitage av gräsytor i täta städer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Säfström, Louise, 2017. Aktivitetsfrämjande utemiljöer : en utvärdering av Malmö stads arbete kring främjande av fysisk aktivitet i visions- och planeringsskedet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Södergren, Ingemar, 2016. Barn och unga i bostadsnära natur : en studie av hur barn och unga i Gottsunda och Valsätra använder områdets skogar på fritiden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Södergren, Kristofer, 2014. Österplan – en ny kvarterspark i Uppsala : samhällsnyttig utveckling genom omdisponering av allmän plats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderman, Amanda and Sack, Hedvig, 2015. Abstrakt till konkret : en undersökning av gestaltningsprocessen från koncept till förslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

T

Thomasdotter, Fredrika and Karimzadeh, Nima, 2016. Stressrestoration i urbana miljöer : en platsanalys av Uppsala entré och Frodeparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thorsell, Paulin, 2018. På besök i det offentliga rummet : att skapa ökad aktivitet med temporär landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tillenius, Linnea, 2017. Tillgängliga och trivsamma parkmiljöer för personer med synnedsättning : en kvalitativ intervjustudie för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Timmerholm, Sara, 2017. Sorgeprocessens stöttestenar : ett gestaltningsförslag av element till kyrkogårdar med fokus på återanvänt stenmaterial. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Trotzig, Ossian, 2018. Tillfällig arkitektur - för en levande stad : en undersökning av hur tillfällig arkitektur skapar mänsklig dynamik i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Törnqvist, Malin, 2013. Gröna tak i städer : en jämförelse mellan marknadsföring från företag och en fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

U

Ulfbecker, Ylva, 2018. Motala strandstråk : ett indexbaserat programförslag med fokus på social interaktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Uvenberg, Emma, 2015. Den sociala dimensionen vid upprustning av miljonprogramsområden : en analys av miljonprogrammet Hovsjö i Södertälje. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

V

Vagner, Tina, 2013. Förnyelse av miljonprogrammets utemiljöer : två aktörers huvudsakliga tankegångar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vestberg, Amanda, 2015. Tillgänglighet till naturupplevelser : ett gestaltningsförslag för raukkusten på Fårö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Viksten, Frida, 2016. Designprinciper vid utformning av utemiljöer för äldre : ett gestaltningsprogram för Sunnanäng äldreboende. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

von Platen, Isabella, 2022. En park för äldre : gestaltning för att motverka ensamhet och social isolering bland äldre människor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

W

Walldén, Saga Elisabet, 2017. Förutsättningar för biologisk mångfald möter mänskliga preferenser i staden : ett analysverktyg för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallin, Patrik, 2017. Att observera det osynliga : en kritisk studie av Jan Gehls observationsmetoder utifrån ett genusperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Walter, Maria, 2017. Mikroparken : en inkluderande plats i den täta staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wedlin, Arvid, 2013. Vinnarnas Gemensamma Nämnare : en jämförande studie av fem vinnande tävlingsförslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wester, Mimmi, 2014. En röd tråd genom skymningen : en gestaltningsidé för Peace & Love-festivalens temporära gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Widlund, Sara and Östberg, Gabriella, 2013. Hur behandlas utemiljön vid förnyelse av ett miljonprogramsområde? : en fallstudie av Husby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Winroth, Ru, 2015. Beckholmens omvandling : en fallstudie av allmänhetens tillträde till en ö med kulturhistorisk industri. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wolgast, Åsa, 2017. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Y

Yachnin, Oscar, 2018. System för lokalt omhändertagande av dagvatten : litteraturen och praktiken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Z

Zackrisson, Jenny, 2017. Interaktiva stadslandskap för ungdomar : gestaltningsprinciper för fler mänskliga aktiviteter i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ziese, Tina, 2017. Kulturarv och kulturmiljö i stadsbyggnadsprojekt : en analys av förhållningssättet till kulturmiljön i omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ä

Ädling, Andreas, 2015. Halvslutna rum : ett idéförslag för kvarteret Kandidaten i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ö

Ögren, Carolina and Sjöstrand Härlin, Rebecca, 2014. Trygghet i det offentliga rummet : en studie av de faktorer som påverkar trygghetsupplevelsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Öhnfeldt, Anna and Fröling, Ella, 2016. Från vision till verklighet : upplever besökarna en park i enlighet med den gestaltande landskapsarkitektens visioner?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östberg, Karolina, 2019. Anpassning av utemiljöer för äldre på särskilt boende : en studie med utgångspunkt från Trosagårdens äldreboende. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östblom, Josef and Smith, Susan, 2017. Att skapa förutsättningar för stadsliv genom inkluderande design : ett gestaltningsförslag för S:t Eriks torg i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Österman, Carin, 2013. Geofyter i stadens offentliga rum : en studie i arbetet med lök- och knölväxter i Stockholm stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östlund, Andreas, 2013. Tågresenärens reseupplevelse av den nya entrépassagen till Hudiksvall : diskussion kring järnvägen som entrépassage till staden och hur utbyggnaden av Ostkustbanan kommer att påverka reseupplevelsen av Hudiksvall. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östrin, Elin, 2014. Vad brukarna tycker om sin gård : en utvärderingsmetod av en bostadsgård för en mer brukaranpassad gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Sun Nov 27 17:18:06 2022 CET.