Home About Browse Search
Svenska


Hård, Karolin and Michélsen, Ivar, 2017. Illusionsdesign : optiska illusioner som verktyg vid gestaltning inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna kandidatuppsats behandlar optiska illusioners effekt på rumsuppfattning och hur de kan användas som designprinciper i gestaltning för att möta utmaningar inom landskapsarkitektur. I arbetet studeras några typer av tredimensionella optiska illusioner som genom historien har applicerats på verkliga platser. Studierna bygger på en litteraturundersökning inom ämnena perception, optiska illusionsteorier samt landskapsarkitekturhistoria. Utifrån litteraturundersökningen konkretiseras effekten av utvalda illusioner med hjälp av modeller, byggda av modellpapp. Introduktionsavsnittet presenterar en bakgrund till visuell perception, optiska illusioner samt hur optiska illusioner har använts i byggnadsarkitektur. Därtill förklaras varför förtätning är en av de största utmaningarna inom stadsplanering. Studien innefattar historiska exempel ur litteraturen där framförallt förstärkta perspektiv, forcerade perspektiv samt öppenhet och slutenhet, som bidrar till upplevda rumsförvrängningar, är de optiska illusioner som har använts för att optimera upplevelsen på en viss plats. De optiska illusionerna testas och fotograferas som fyra principer i en pappmodell. Resultatet visar att de har en påverkan på rummets upplevda storlek. Endast en av de sex skisserna avviker från förväntat resultat. Uppsatsen styrker att de prövade optiska illusionerna kan användas som rumsförvrängande designprinciper som länkar samman forskning om perception med estetik och design för att möta gestaltningsutmaningar inom landskapsarkitekturen. I det avslutande avsnittet diskuteras designprincipernas applicerbarhet på landskapet vid gestaltning inom landskapsarkitektur.

,

This Bachelor’s thesis examines optical illusions, their effect on perceived spaciousness and how they can be used as a design tool in order to face challenges within landscape architecture. This is carried out as a literature survey within perception, optical illusions and the history of landscape architecture. Subsequently, experiments in a model are used to concretize the findings from the literature survey. The first section of this study presents essential knowledge within visual perception, optical illusions and how illusions have been applied in architecture as well as within urban densification. The results of this study conclude historical examples of how strong perspectives, forced perspectives and perceived spaciousness and enclosure are optical illusions used in order to optimize the experience of space. The optical illusions are tested and photographed as four principles in a cardboard model. The final results confirm that they do have an impact on perceived spaciousness. Only one experiment out of six shows an insufficient result. This thesis argues that the optical illusions that were tested can be used as a design principle for spatial distortion, linking research in perception to aesthetics and design in order to face challenges within landscape architecture. The final section of the thesis discusses if and how the design principles can be applied on the landscape within landscape architecture.

Main title:Illusionsdesign
Subtitle:optiska illusioner som verktyg vid gestaltning inom landskapsarkitektur
Authors:Hård, Karolin and Michélsen, Ivar
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandré, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:design, forcerat perspektiv, landskapsarkitektur, modell, optiska illusioner, perception
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11134
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11134
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 07:29
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 07:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics