Home About Browse Search
Svenska


Ziese, Tina, 2017. Kulturarv och kulturmiljö i stadsbyggnadsprojekt : en analys av förhållningssättet till kulturmiljön i omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
726kB

Abstract

En plats historia, kulturmiljö och kulturarv påverkar platsens karaktär och identitet.
Vid stadsbyggnadsprojekt måste stadsplanerare förhålla sig till den befintliga kulturmiljön.
Idag omvandlas många äldre industriområden till bostadsområden. Ett
sådant exempel är omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm. Denna kandidatuppsats
syftar till att analysera hur planerare kan arbeta med kulturmiljö och
kulturarv i omvandlingsprojekt. Planprogrammet för omvandlingen av Slakthusområdet
granskas för att se hur kulturmiljön och kulturarv hanteras i detta exempel.
Förhållningssättet till kulturmiljön i Slakthusområdet kombinerar bevarande, återanvändning
och inspiration. Många historiska byggnader ska bevaras och återanvändas.
I studien framkommer vår tids tendens att gå från ett bevarande av enstaka
byggnader till ett erkännande av helheten i miljöer. I Slakthusområdet yttrar sig
detta bland annat i bevarandet av den ursprungliga gatustrukturen. Studien visar
även att synen på äldre industrimiljöer överlag är positiv i dagens samhälle. Slakthusområdets
planstruktur har egenskaper som efterfrågas även i nutida stadsplanering.
I diskussionsavsnittet behandlas de aspekter som kan ha påverkat ambitionen
och möjligheten att bevara Slakthusområdets identitet och karaktär som ett industriområde.
Prioriteringen av bevarandet av bebyggelsen från det tidiga 1900-talet i
Slakthusområdet samt områdets framtida historiska läsbarhet diskuteras. Avsaknaden
av större grönområden i området problematiseras.

,

A place’s character and identity is influenced by its history and cultural heritage. In
urban planning projects planners must deal with the existing cultural heritage.
Nowadays many former industrial areas are converted into residential areas. The
conversion of Slakthusområdet/The Meatpacking District in Stockholm is such an
example. This Bachelor’s thesis aims to analyse in which way planners can work
with cultural heritage in conversion projects. Stockholm’s program for Slakthusområdet’s
conversion is reviewed in order to examine in which way cultural heritage
is dealt with in this development project. The approach to cultural heritage in
Slakthusområdet combines preservation, reuse and inspiration. Many historical
buildings are going to be preserved and reused. This study shows that there is a tendency
of development from preservation of individual buildings to a more holistic
point of view and an acknowledgement of whole areas. In Slakthusområdet this can
be seen in the preservation of the original road network. Moreover, the study shows
that the perception of former industrial areas is generally positive in today’s society.
Slakthusområdet’s road system has got qualities that are requested in today’s
urban planning. The discussion section deals with aspects that may have influenced
the ambition and possibility of preserving Slakthusområdet’s identity and character
as an industrial area. The prioritisation of preservation of early 20th century buildings
in Slakthusområdet and the area’s future historical readability are discussed.
The section also deals with problems caused by the lack of larger green areas in
Slakthusområdet.

Main title:Kulturarv och kulturmiljö i stadsbyggnadsprojekt
Subtitle:en analys av förhållningssättet till kulturmiljön i omvandlingen av Slakthusområdet i Stockholm
Authors:Ziese, Tina
Supervisor:Hallgren, Karin
Examiner:Tandré, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bostadsområde, industriområde, kulturarv, kulturmiljö, omvandlingsprojekt, Slakthusområdet, stadsbyggnad, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7710
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7710
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:40
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 06:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics