Home About Browse Search
Svenska


Gissén, Frida and Fogelberg, Siri, 2017. Klimatanpassning : landskapsarkitektens yrkesroll och kunskapsbehov. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
971kB

Abstract

I och med klimatförändringarna står vi inför stora globala utmaningar. Vad blir
landskapsarkitekters del i arbetet för resiliens och hur kan de bäst arbeta med klimatanpassning?
Klimatanpassning behövs inom alla skeden av samhällsbyggnad.
Med denna utgångspunkt kartlägger detta kandidatarbete i landskapsarkitektur den
framtida yrkesrollen, vilka kunskaper som landskapsarkitekter behöver samt vilka
kunskapsområden som behöver utvecklas i utbildningen. Studien genomfördes som
semi-strukturerade intervjuer med forskare av olika yrkesbakgrunder, verksamma
inom forskning i landskapsarkitektur vid institutionen för stad och land, SLU
Uppsala. Forskarnas bedömning gav inte ett fullständigt svar på vilka kunskapsområden
som behövs utan är en framtidsspaning utifrån forskares åsikter. Studien
visar att landskapsarkitekter skulle kunna få en framstående roll i klimatanpassningsarbetet
och att implementering av tvärvetenskaplig forskning är en viktig del i
detta. Ett flertal kunskapsområden identifierades som önskvärda för studenter och
yrkesverksamma att utvecklas för att få en starkare yrkesroll i klimatanpassningsarbetet.
De identifierade ämnesområden är behovet av multifunktionella ytor,
integration av natur i urbana miljöer, platsspecifik gestaltning, dagvattenhantering,
relationen mellan stad och land, globala perspektiv, samarbete mellan yrkesgrupper
och förvaltning. En viktig slutsats från studien är att landskapsarkitekter och studenter
behöver en bredare systemförståelse och teoretisk kunskap för att få en
bättre uppfattning om vilka utmaningar som ska lösas. I diskussionen lyfts behovet
av en uppdaterad syn på landskapsarkitekturens tre pelare, planering, gestaltning
och förvaltning där ytterligare perspektiv som knyter ihop de tre områdena till en
helhetsbild behövs för att kunna hantera klimatförändringar.

,

We are facing major global challenges as a result of climate change. What responsibility
for resilience do landscape architects have, and how can the profession
best deal with issues related to climate change? Adaption is needed in all sectors
and levels of society. This bachelor thesis in landscape architecture is mapping the
future role of the profession and the areas of expertise that are required for landscape
architects, in particular the areas of expertise that is needed in education so
that landscape architects can contribute. The study is conducted using semistructured
interviews with researchers with various professional backgrounds, that
are active in research in landscape architecture at the department of Stad och Land,
SLU Uppsala. The study reports researchers’ tentative assessment of the new
knowledge that are needed in the future education system. The study argues that
landscape architects may play an important role in the effort of adapting to climate
and that the implementation of interdisciplinary research can be an important part
of this. A number of areas of knowledge were identified as desirable for students
and professionals to develop in order to gain a stronger professional role in climate
adaptation work. The identified subject areas are the need for multifunctional surfaces,
integration of nature in urban environments, site-specific design, day-to-day
management, the relationship between city and countryside, global perspective and
collaboration between professional groups and management. An important conclusion
in the study is that landscape architects and students need a broader and
more systemic understanding as well as more theoretical knowledge to get a better
idea of the challenges to be solved. The discussion in this thesis highlights the need
for an updated view of the three pillars of landscape architecture planning, design,
and management. Further perspectives linking the three areas into a comprehensive
picture are needed in order to effectively handle climate change.

Main title:Klimatanpassning
Subtitle:landskapsarkitektens yrkesroll och kunskapsbehov
Authors:Gissén, Frida and Fogelberg, Siri
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:design, forskare, förvaltning, gestaltning, klimatanpassning, kunskap, planering, resiliens, utbildning, yrkesroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7709
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7709
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:36
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 06:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics