Home About Browse Search
Svenska


Jändel, Anna, 2018. Sergels torg : en analys och idéskiss som utgår från de fem dimensionerna i Vikas Mehtas teoretiska ramverk. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I denna uppsats analyseras Sergels torg i Stockholm. Sergels torg är ett av Stockholms mest centrala torg där tiotusentals personer passerar varje dag, på väg mot närliggande mål som tunnelbanan, butikerna eller Kulturhuset. Platsen byggdes på 1960-talet när andra ideal än idag rådde. En hög kvalitet på de offentliga rummen i staden är idag viktigare än någonsin eftersom städerna förtätas. Trygghet, möten, klimat och ljud, trafik och upplevelser i det offentliga rummet är olika viktiga aspekter av det offentliga rummet som teoretiker inom ämnet tar upp. En teoretiker som skrivit om det offentliga rummet samt utformat en metod för att utvärdera det är Vikas Mehta. Uppsatsens syfte är att tillämpa de fem dimensionerna i Vikas Mehtas teoretiska ramverk på en befintlig plats. Med hjälp av inventering, analys och program samt en idéskiss ska frågeställningen besvaras. Idéskissen och pro-grammet har som syfte att ge en idé om vad som skulle kunna förbättra Sergels torg som plats. Fler sittplatser samt fler träd är centralt för förslaget på hur Sergels torg skulle kunna utvecklas. Mer möblering ska bidra till att fler stannar upp på torget och fler träd ska bidra till mer sensoriska upplevelser. Uppsatsen slutar i en diskussion om hur programmet samt idéskissen utifrån Mehtas fem dimensioner relaterar till forskningen inom ämnet samt hur bra de fem dimensionerna fungerar som sätt att analysera ett befintligt offentligt rum. Utformningen av Sergels torg är något som påverkar många människor därför är utförliga analyser av platsen viktigt inför en eventuell ny gestaltning på platsen.

,

In this essay Sergels torg in Stockholm will be analysed. Sergels torg is one of Stockholm’s most central public squares where tens of thousands of people pass every day on there’re way to close by destinations like the subway station, city shopping or the cultural centre. The place was built in the 1960 when other ideals than the ones we have today where present. A high quality in public places in the city is more important now than ever because of the densification of cities. Safety, interaction, climate, sound and experience in the public space is important aspects of the public space that researchers in the field discus. One researcher in the field is Vikas Mehta, who also have created a method to evaluate public spaces. The purpose of this essay is to apply the five dimensions of Vikas Mehtas theoretical framework on Sergels torg. With inventory, analysis, program and a sketch of a vision for the place the question for this essay will be answered. The sketch and the program will suggest how Sergels torg could be developed from Mehta’s theories. More seating and more trees is what is central for how the public square could be developed architecturally. More furniture will make more people stay in the square. The trees will contribute with more sensory experiences. The essay ends in a discussion about how the program and the sketch relates to the research in the field and how well Mehta’s analysis worked. The architectural design of Sergels torg is something that will affect a lot of people. That is why detailed analysis of the place is important for a potential new architectural design of the place.

Main title:Sergels torg
Subtitle:en analys och idéskiss som utgår från de fem dimensionerna i Vikas Mehtas teoretiska ramverk
Authors:Jändel, Anna
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:analysmetod, offentliga rummet, Sergels torg, staden, torg, Vikas Mehta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9479
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9479
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 09:16
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics