Home About Browse Search
Svenska


Pershagen, Anna Maria and Ransmark, Lena, 2018. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. Metoden utgjordes av en förstudie för att identifiera checklistan utifrån Alnarpsmetoden, platsbesök, samt en analys med hjälp av kartor
och en tabell. Checklistan sammanställde sex punkter: Naturen som ledord, Variation i rumsligheter, Teamet kring trädgården, Rogivande och meningsfulla aktiviteter och aktiviteter som ger motion, Trygghetskänsla på platsen och Stimulans för alla sinnen. Arbetet visade bland annat att samtliga trädgårdar uppfyller checklistan helt eller delvis. Verktyget kan vara tillämpbart för att analysera hur en rehabiliteringsträdgård är uppbyggd utifrån Alnarpsmetoden och kan därigenom ge en snabb uppfattning om en rehabiliteringsträdgårds utformning och funktion. Några punkter var för komplexa för att kunna analyseras på ett tillfredsställande vis, vilket påverkade trovärdigheten för dessa punkter.

,

This bachelor thesis was written at the Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences during the Spring term of 2017, with the intention of identifying a checklist for rehabilitation gardens based on the Alnarpmethod and using it to analyze and compare three rehabilitation gardens in regards to design, location and activities. In the analysis, we originated from three well-established rehabilitation gardens in Sweden, namely the one at Nynäs castle in Tystberga, Gröna Rehab in Gothenburg and the rehabilitation garden in Alnarp. The method consisted of a preliminary study to identify the checklist based on the Alnarp method, site visits, and an analysis using maps and a table. The checklist compiled six points: Nature as a Keyword, Variation in space, The working Team around the Garden, Soothing and Meaningful Activities and Activities that provide Exercise, The Sense of Security of the Site and Stimulus for All the Senses. The conclusion showed that all gardens meet the points of the checklist in whole or in part. The tool may be applicable in order to analyze how a rehabilitation garden works and meet six selected points. These six points can give a quick idea of the design and functionality of a rehabilitation garden, but as some of the points were too complex to be analyzed satisfactorily, this affected their credibility.

Main title:Trädgården som läkande källa
Subtitle:en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar
Authors:Pershagen, Anna Maria and Ransmark, Lena
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:grön rehabilitering, landskapsarkitektur, stress, utemiljö, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9203
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9203
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2018 12:05
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics